Harstad korps

Alle er velkommen til å delta på aktiviteter hos oss!

Gudstjenester

Annenhver søndag samles vi til gudstjeneste i Strandgata 35 kl. 18.00
Det er en del sang, bibellesning og forkynnelse.
Ofte er det en kopp kaffe etter møtet. Alle er velkommen!

Datoer: 23. august, 6. september, 20. september, (4. oktober er det fellesmøter i Harstad. Vi møtes på Bethel), 18. oktober, 1. november, 15. november.

Kveldsåpent

Hver torsdag kl 19.00 samles vi rundt bordene til et møte vi kaller Kveldsåpent. Dette er en uformell samling med sang, bønn og andakt – og tid til å spise litt sammen.

Klikk her for vår Facebookside


VÅRE TILBUD I HARSTAD KORPSARTIKLER FRA HARSTAD KORPSKONTAKTINFO