4 kvinner sittende i uniform smilende i sola

Frelsesarmeens kvinner – internside

Her vil du finne interne ressurser for Frelsesarmeens kvinner sitt arbeid.

Foto: Gard Arneberg

Under finner du informasjon om Frelsesarmeens kvinners styre og handlingsplan. Her vil du også finne nedlastbare ressurser innenfor fire ulike kategorier:

 • Bibelstudiehefter
 • Flerkulturelt arbeid
 • Kvinneforum
 • Diverse ressurser

Her kan du lese omtale av Frelsesarmeens kvinner sitt arbeid på hovedsidene.

Styret for Frelsesarmeens kvinner

 • Kommandør Lisbeth W. Welander, leder
 • Major Berit K. Kristiansen
 • Major Eli Nodland Hagen
 • Britt-Marit Sundberg
 • Gro Marit Westby
 • Johanne Sofie Petersen
 • Ann-Karin Skau Carlsen
 • Agneta Kjellen
 • Kirsten Greiner Ovesen
 • Anne-Karine Gramén, vara
 • Major Gro Killie, vara

Handlingsplan for 2020 og 2021

Målet for Frelsesarmeens kvinner er:
• å hjelpe kvinnene til å lære Jesus Kristus å kjenne
• å oppmuntre dem til å bruke sine evner og krefter fullt ut i sin innflytelse over familie, venner og samfunn
• å tilrettelegge for personlig vekst og utvikling
• å ta opp aktuelle saker som berører kvinner og familier

Les hele handlingsplanen i linken under:

Bibelstudiehefter

Flerkulturelt arbeid

Kvinneforum

Diverse ressurser