Hjemforbundet4
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Frelsesarmeens kvinner

I flere av våre nærmiljøkirker (korps) gir Frelsesarmeens kvinner et tilbud om møter og aktiviteter.

Helt siden starten i 1865 har kvinner hatt en sentral plass i Frelsesarmeen, som var langt forut for sin tid i det å bruke kvinner som ledere og forkynnere. Frelsesarmeen fikk også et spesielt fokus på arbeid blant kvinner og for kvinner, dette arbeidet ble formelt organisert som «Frelsesarmeens kvinner» (Women’s ministeries) i 1907.

Mye har endret seg på 150 år, ikke minst med tanke på kvinners plass i samfunnet, men fremdeles er kvinneorganisasjonen en viktig del av Frelsesarmeens arbeid. Tilpasset nye tider, lokale forhold og ulike kulturer driver Frelsesarmeens kvinner et utstrakt arbeid med over 500.000 medlemmer totalt. Målet er å tilrettelegge for kvinners kjennskap til kristen tro og personlig vekst og utvikling gjennom gudstjeneste, undervisning, fellesskap og tjeneste.

I Norge gir Frelsesarmeens kvinner et tilbud om møter og aktiviteter for kvinner gjennom Hjemforbund, kvinneforum og andre grupper og arrangement. Form og innhold er tilpasset lokale forhold og i tillegg til andakt, fellesskap og undervisning diskuteres samfunnsaktuelle temaer som for eksempel: seksualisering av samfunnet, aldersdiskriminering og menneskehandel.

Her finner du Frelsesarmeens kvinners interne side.


KONTAKTINFO FRELSESARMEENS KVINNER


Frelsesarmeens hovedkvarter Avdeling for Frelsesarmeens kvinner/Hjem og familie

Kommandør T. I. Øgrims plass 4, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 85 00

RELATERTE SAKER