Strategi enside

Frelsesarmeens oppdrag

Frelsesarmeens lederråd har godkjent en ny oversettelse av Frelsesarmeens internasjonale erklæring.

Sist oppdatert:

I forbindelse med lederrådets arbeid med territoriets strategi, og oppdragsfokuset der og generelt, ble det tydelig at det ville være nyttig å se på en oppdatert oversettelse av Frelsesarmeens internasjonale erklæring. En gruppe bestående av Lisbeth Welander, Ann Pender, Paul Waters, Geir Smith-Solevåg og Bente S. Gundersen jobbet fram et forsalg som ble behandlet og godkjent av lederrådet før jul.

Frelsesarmeens internasjonale erklæring

Frelsesarmeen er en internasjonal bevegelse, en evangelisk del av den universelle kristne kirke.

Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet.
Oppdraget er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Originalen, på engelsk:

The Salvation Army, an international movement, is an evangelical part of the universal Christian Church.

Its message is based on the Bible.
Its ministry is motivated by the love of God.
Its mission is to preach the gospel of Jesus Christ and to meet human needs in his name without discrimination.


RELATERTE SAKER