Internasjonal bønnedag 2020

Internasjonal bønnedag

Årets bønnedag for ofre for menneskehandel med overskriften «Gjenopprett brutte relasjoner» er 27. september. Her finner du informasjon om bønnedagen samt nyttige ressurser.

Sist oppdatert:
Ressursene finner du i bunnen av saken.

Hilsen fra territorial koordinator, Petra Kjellén Brooke:

Kjære venner i Frelsesarmeen i Norge, på Island og på Færøyene.

27. september er det Den internasjonale bønnedagen for ofre for menneskehandel, og dagen markeres rundt omkring i hele verden i Frelsesarmeen. Det er en dag for ettertanke, for å lære mer og for å handle.

Gjenopprette brutte relasjoner

I Frelsesarmeens internasjonale strategi for arbeidet mot moderne slaveri og menneskehandel står bønn sentralt. Dette er ikke en tilfeldighet eller gjort for å vise at strategien tilhører en kristen kirke. Bønn står sentralt fordi vi tror at gjennom bønn kan vi forandre verden og gjennom bønn kan mennesker oppleve å bli satt fri.

Årets bønnedag har overskriften «Gjenopprett brutte relasjoner». Relasjoner handler om tillit, tillit til andre mennesker og tillit til det som andre sier og løfter som blir gitt. Kanskje er det dette vi ser og opplever mest i de historiene som blir fortalt når Frelsesarmeen er i kontakt med mulige ofre og ofre for moderne slaveri og menneskehandel. Det som er ødelagt er tilliten og det å stole på noen blir vanskelig. Tillit er en grunnleggende mekanisme i mennesket og uten tillit blir verden vanskelig og noen ganger et veldig farlig sted.

Bygg tillit og vennskap – og be for dem som lider

Jeg blir ofte spurt om hva man skal gjøre hvis man tror noen er ofre for menneskehandel. Hva er det viktigste hvis man tror at en av de som kommer på matutdelingen er ofre eller en av de man møter ute på gaten er utsatt for tvang eller slaveri? Veldig ofte blir svaret: Bygg tillit. Få en relasjon til personen slik at han eller hun vet og kan stole på at du er trygg, at du holder det du lover. Da er det viktig å ikke komme med løfter som man ikke kan leve opp til. Men løftet om en relasjon, et vennskap, kan være akkurat det som vedkommende trenger for å komme videre og ut av en fastlåst situasjon. Og, det er lov å si at man skal be for vedkommende. Be om at han/hun skal møte mennesker som kan hjelpe, be om at man selv får den innsikten og kraften man trenger for å hjelpe, be om at personen får oppleve fred i sitt liv, når alt er bare rot.

Vi kan alltid love at vi skal be, vi kan alltid love at vi skal huske på mennesker både i våre personlige bønner men også i korpset, på våre Gudstjenester, og som i dag rundt omkring i hele verden. Bønn gir en mulighet for en relasjon direkte med Gud, og den relasjonen er ikke avhengig av et ordnet liv. Av og til må vi lære oss å be for ting som er vanskelige, og av og til må vi bære hverandre i bønn når det blir for vanskelig å be selv.

Gjennom bønn blir det umulige mulig, og gjennom bønn kan vi få oppleve felleskap og relasjoner både med mennesker og med Gud.
– Petra Kjellen Brooke, territorial koordinator for arbeidet mot moderne slaveri og menneskehandel
Petra K. Brooke, territorial koordinator for arbeidet mor moderne slaveri og menneskehandel
Petra K. Brooke, territorial koordinator for arbeidet mor moderne slaveri og menneskehandel.

– Gå ut for å møte, trøste, hjelpe og be sammen med andre

Så gjør denne dagen til en bønnedag hvor relasjoner og fellesskap står sterkt. Vit at mange mennesker rundt omkring i verden ber sammen med dere. Og la bønnen få virkning. Gå styrket ut i verden. Gå ut for å møte, trøste, hjelpe og be sammen med andre. La bønnens styrke få virkning i ditt lokalmiljø når mennesker blir utsatt for urettferdighet. La bønnen bli virksom når valget om hva som er riktig å gjøre i en valgt situasjon blir tungt. Ta med alt i bønn, også hva du skal handle for å unngå uetiske varer og velge riktig håndverker for å bytte tak på huset ditt. Hvis vi legger alt frem for Gud i bønn, vil han veilede oss og rettlede oss til valg som bidrar til en mer rettferdig verden.

Moderne slaveri og menneskehandel er ikke noe som skjer langt borte og i andre deler av verden, det skjer hos oss og vi kan alle bidra med våre valg, våre handlinger og våre bønner og på den måten stå sammen i kampen.

«Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by, den helligste bolig for Den høyeste Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr. Folkeslag buldret, riker vaklet, han lot røsten runge, jorden skalv. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg. Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden! Han gjør slutt på krig over hele jorden, han bryter buer og splintrer spyd, han setter fyr på vogner. Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.»

(Salmene 46)

Ha en velsignet bønnedag!


Petra K. Brooke, territorial koordinator for arbeidet mor moderne slaveri og menneskehandel

Ressurser til bønnedagen for ofre for menneskehandel


RELATERTE SAKER