Kollasje

Mange maler er klare – og flere er på vei

Vår felles kommunikasjonsplattform har nå blitt oppdatert også grafisk.

Sist oppdatert:

I mars fortalte kommandør Knud David Welander her på Perleportalen om at hovedstyret hadde vedtatt en kommunikasjonsplattform som ga «oppdatert design, nye beskrivende ord og sterkere vektlegging av hva Frelsesarmeen har å tilby folk rundt omkring i landet».

Det har siden da vært arbeidet med å omsette dette i konkrete maler for Word, Powerpoint, InDesign og andre flater, slik at det skal være enklest mulig for de som skal publisere ting på Frelsesarmeens vegne, å gjøre det på felles design.

Foreløpig er det utviklet:

Lenkene over går til innlogging der hvor malene er lagret, nemlig FILER på Microsoft Teams Frelsesarmeen Felles. Signaturene finnes på KS Simployer.

Mal for brosjyrer, visittkort og dørskilt er under utarbeidelse og vil dukke opp på Frelsesarmeen Felles snarlig.

Det jobbes også med en løsning for at malene skal dukke opp «automagisk» inne i Word Powerpoint etc. – men enn så lenge må en laste dem ned fra Teams og lagre dem selv.

Trenger du annet materiell?

Det som det ikke finnes maler for (for eksempel skilt, bildekor etc.), kan enhetene bestille hos kommunikasjonsavdelingen via post@frelsesarmeen.no. Kom gjerne også med tips om andre maler dere har behov for.


RELATERTE SAKER