Helge Byre Myklebust 6541

Ny leder for Etisk råd

Major Helge Byre Myklebust overtar som leder for Etisk råd fra 1. januar 2023.

Sist oppdatert:

Helge Byre Myklebust overtar som leder etter kommandør Bente S. Gundersen, som 1. januar tiltrådte som leder for Frelsesarmeen i Nederland, Tsjekkia og Slovakia. Han har til nå vært nestleder for Etisk råd.

Samtale og refleksjon

Etisk råd for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er opprettet for å drøfte etiske spørsmål, og legge til rette for samtale og refleksjon om etiske spørsmål i Frelsesarmeen, samt bidra til at Frelsesarmeens internasjonale etiske standpunkt er kjent og tilgjengelig på norsk. Frelsesarmeens ledelse, rådsmedlemmene selv, og andre med tilknytning til Frelsesarmeen kan etterspørre råd om tema som ønskes drøftet.

Her kan du lese mer og finne lenker til de etiske standpunkt som til nå er oversatt til norsk.


RELATERTE SAKER