Flagg

Nye ordrer

Endringer for norske offiserer i inn- og utland.

Sist oppdatert:

(Se også internasjonale nyheter under informasjonen fra lederkontoret)

Informasjon fra lederkontoret

Ordrer gjeldende fra 1. august 2021

  • Kommandør Clive Adams, Seniorrådgiver Offiserskolen, ansvar for løytnantsprogrammet
  • Kommandør Marianne Adams, Kapellan i Rusomsorgen, Oslo
  • Marianne Spor, Korpsleder, Kristiansund korps, med sersjants rang.

Vi ønsker Guds velsignelse over deres tjeneste!

Oslo, 8. april 2021

Bente S. Gundersen
sjefsekretær

__________________________________________________________________________________________________

Kommandørene Marianne og Clive Adams avslutter nå sin internasjonale tjeneste som ledere for Frelsesarmeen i Sverige og Latvia, i henhold til Frelsesarmeens internasjonale policy for ledere.

Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter melder i dag at majorene Kjersti og Jan Risan beordres som nye territorialledere for Danmark og Grønland territorium med oberstløytnants rang fra 1. august. Jan Risan tjenestegjør som sjefsekretær (nestleder) og Kjersti som leder for kvinnearbeidet i samme territorium.


RELATERTE SAKER