Jeløy Folkehøyskole 96

Nytt kapittel på Jeløy

Frelsesarmeens hovedstyre har vedtatt å ikke arbeide videre med å starte opp igjen folkehøyskoledriften.

Sist oppdatert:

I oktober 2021 ble det offentliggjort at Jeløy folkehøyskole ville holde stengt i minst to år fra høsten 2022. Pausen ville bli brukt til å vurdere om det skulle lages et nytt driftskonsept eller om man skulle avvikle folkehøyskoledriften.

Omfattende utredninger

I tiden som har gått har det vært gjort et omfattende utredningsarbeid med både interne og eksterne deltagere; både i et strategiprosjekt for Jeløy generelt og konseptutvikling for ny folkehøyskole spesielt. Både Deloitte, Folkehøyskolerådet, Informasjonskontoret for kristne folkehøyskoler og styret for Jeløy folkehøyskole har vært involvert, i tillegg til dedikerte arbeidsgrupper for de ulike delene av prosjektet.

Utredningsarbeidet som har vært gjort avdekket at det er for stor risiko og usikkerhet rundt markedssituasjon og økonomi i tillegg til øvrige rammebetingelser og framtidsutsikter til å gå for ny drift av folkehøyskole. Det var bakgrunnen for at hovedstyret i sitt januarmøte 2023 vedtok å ikke arbeide videre med å starte opp igjen folkehøyskoledriften.

Hjertevarm takk

– Med dette settes punktum for nær 50 års folkehøyskoledrift på Jeløy, sier kommandør Knud David Welander, som er territorialleder og styreleder for Frelsesarmeens hovedstyre.

– På vegne Hovedstyret vil jeg benytte anledningen til å uttrykke hjertevarm takk til alle som har vært med å gjøre arbeidet ved folkehøyskolen mulig. Takket være Jeløy folkehøyskole har flere tusen elever blitt beriket med erfaringer og opplevelser de har tatt med seg videre inn i voksenlivet. Mange har dessuten blitt inspirert til tjeneste i Frelsesarmeen og andre deler av Guds rike. Betydningen av alt dette og ringvirkningene det har gitt, er uvurderlige både for Frelsesarmeens arbeid og den enkelte. Det er derfor med en kombinasjon av sterkt vemod og dyp takknemlighet hovedstyret har fattet sin beslutning.

Veien videre

Det er ingen planer om å selge eiendommen, og det arbeides nå med muligheter for drift i folkehøyskolens bygningsmasse som er i tråd med Frelsesarmeens formål. Sommerdriften med leirer skal gå som planlagt i 2023, og driften av korps, offisersskole og kurssenter fremover er uberørt av vedtaket som ble gjort.

– Vi vet hvor mye Jeløy betyr for mange i Frelsesarmeen, og vi er glade for fortsatt å kunne ønske velkommen dit; både til Offisersskolen, til korpset og til kurssenteret, avslutter kommandøren.

– Så er det spennende midt oppe i vemodet også å se fremover og fokusere på hva som vil stå i det neste kapitlet om Jeløy.


RELATERTE SAKER