RK 20 hold datoer

Rettferdskonferansen 2020

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling på vegne av våre medmennesker – for at det skal bli på jorda som i himmelen, temaet vi fokuserer på i 2020.

Sist oppdatert:

Rettferdskonferansen er en bevegelse for dem som ønsker å bekjempe urettferdighet. I 2020 gjennomføres konferansen digitalt, med en streamet minikonferanse, en podcast og fire webinarer.

Mer informasjon og fullt program finner du på Rettferdskonferansens egen hjemmeside. Ingen påmelding påkreves, men hvis du melder deg på Facebook-eventen for konferansen, så får du en påminnelse.

Temaet for årets konferanse er På jorda som i himmelen. Inspirasjonen er hentet særlig fra Jesaja 61:1-4 og Bibelens budskap om frigjørelse, nyplanting og gjenoppbygging. Vi er kalt til å skape en bit av himmelen i en urettferdig verden – På jorda som i himmelen. Vi ser nærmere på hva det betyr i praksis, i vårt forhold til Gud, til det skapte, til hverandre og til anstendig arbeid. Frelsesarmeen er en av 12 medarrangører for konferansen.

Frelsesarmeen og Rettferdskonferansen

Rettferdskonferansen er en årlig konferanse med mål å fronte kristenhetens arbeid mot sosial urettferdighet, både nasjonalt og globalt. Det er en global bevegelse og første Justice Conference ble holdt i 2010 i USA. I Norge har Frelsesarmeen vært med siden starten i 2018 som en av 12 medarrangører for denne økumeniske mobiliseringen. Vi har en aktiv rolle både i utformingen og gjennomføringen av konferansen.

Konferansen utfordrer oss til å leve ut en teologi som løfter fram rettferdighet, og som organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner til å engasjere seg i konkret arbeid for å forvandle våre lokalsamfunn og sette rettferdighet ut i praksis. I år gjøres konferansen digital og man oppfordrer lokale grupper til å henge seg på og være med i dialog både via nett selve sendingen, samt videre i samtalegrupper med opplegg som gis.

Slik håper styringsgruppa å bidra til at engasjementet som vekkes, skal munne ut i konkrete initiativ lokalt rundt om i landet.

Som organisasjon og som trossamfunn er det viktig at Frelsesarmeen er med som bidragsyter, men vi har dessuten en viktig posisjon som arrangør. Slik kan vi være synlig i kristenheten på et felt der vi har vår kjerneverdi; kjempe for sosial rettferdighet for å vise hvem Jesus er. Det er strategisk, fordi det gir oss en plattform for å være med å sette søkelys på viktige saker, sette agenda og være med å forløse samarbeid. Relevante er vi allerede i samfunnet, men det er også viktig at vi er synlige i det økumeniske fellesskapet. Dessuten er det en måte å ta ansvar for at slike initiativ som konferansen er et uttrykk for, har bærekraft.

I år deltar altså Frelsesarmeen i temadelen Sosial urettferdighet med Kristin Stordal fra Velferd og utvikling, og Jonathan Lønnegren fra Slumstasjonen, sammen med Lemma Desta i Norges kristne råd og Dora Puni Loro (tidligere Bymisjon Bergen), sosionom og sosial aktivist. Temaet er innunder sosial urettferdighet, der vi skal se nærmere på hvordan vi som kristenhet kan bidra til god integrering, med mål om at innvandrere får vår støtte inn i samfunnsdeltakelse og jobb. Samtidig vil vi belyse at vi tror dette har med seg en velsignelse også andre veien!

Lokale arrangement:

Det oppmuntres sterkt fra konferanseaktørene til å legge til rette for lokale arrangement i sammenheng med miniseminar og/eller webinarene, for at dette kan munne ut i videreutvikling eller oppstart av konkrete samarbeid lokalt. Se på mulighetene dette gir, og benytt gjerne denne anledningen til gode dialoger.

Inviter inn til å følge Minikonferansen 13. oktober og/eller det temaet som er aktuelt for dere i webinarene påfølgende tirsdager på korpset. Se sammen på storskjerm, og fortsett samtalen med de fremmøtte. Det kan være aktuelt for grupper i korpset, eller mellom ulike enheter i Frelsesarmeen slik strategien oppfordrer oss til.

La heller ikke anledningen gå forbi til å stå sammen med andre organisasjoner og kirkesamfunn over hele landet om et samfunnsengasjement som berører de fleste, ved å invitere aktuelle ledere i andre lokale menigheter eller organisasjoner til å se miniseminar og/eller webinar sammen og ha påfølgende samtale i korpsets lokaler om deres lokalsamfunn. Dersom andre aktører i ditt område allerede inviterer til slik samling, oppfordrer vi dere til å støtte opp om dette.

NB. Husk smittevernsreglene for arrangement (se KS Simployer)

Vennlig hilsen

Seksjon for Velferd og utvikling, Programavdelingen og Sosialavdelingen.


RELATERTE SAKER