Coop gavekort

Stort engasjement for valg til nytt hovedstyre

118 nominasjoner har kommet inn – på totalt 56 personer.

Sist oppdatert:
Foto: Tre menn og en kvinne sitter på rekke ved et bord. To av dem har på seg uniform fra Frelsesarmeen.
INTERVJURUNDER: De eksterne kandidatene ble intervjuet av Hamnøy AS med støtte fra Frelsesarmeens delprosjekt for rekrutteringen. Fra venstre kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg, økonomisjef Hallvard Eidheim, forvaltningssjef og oberstløytnant Lise O. Luther og territorialleder og kommandør Knud David Welander.

RELATERTE SAKER