Sykkelstyre

Vil du sykle sammen med oss?

Frelsesarmeen inviterer alle som vil til å bli med i vår nystartede nasjonale sykkelklubb - og alle som kan til sykkelsamling på Jeløya 14.-16. august.

Sist oppdatert:

Det har vært syklet aktivt i Frelsesarmeen i alle år, helt siden de første offiserene besøkte utposter og tok Krigsropet-runden med sykkel som framkomstmiddel. I nyere tid har små og store turer blitt gjennomført i regi av Others og Frelsesarmeen sentralt, Fretex, Rusomsorgen, FABU, korps og ulike tiltak.

Nå ønsker vi å samle alle gode krefter og glade syklister i en nasjonal sykkelklubb. Pedalkraft er en åpen sykkelklubb, for aktive syklister fra alle enheter i Frelsesarmeen, og for mennesker som rett og slett føler seg hjemme her. Du kan selvfølgelig også bli støttemedlem.

Vi tror en nasjonal klubb vil styrke identitet, samhold, informasjon, utjevne geografiske forskjeller og være en viktig motivasjonsfaktor for deltakerne. Ikke minst tror vi alle vil ha glede av å komme sammen på tvers av egen organisasjonstilknytning. Vi vil skape en trygg og god møteplass for frivillige, ansatte, brukere, gjester, soldater, offiserer, tilhørige og venner, i tråd med Frelsesarmeens strategi. Den første samlingen blir altså på Jeløya 14.-16. august i år.

Flere samlinger vil komme og gjennom vinteren legges det opp til virtuelle samlinger og turer på Zwift eller tilsvarende. Det finnes allerede en del lokale sykkelgrupper, men det vil også bli arbeidet for å etablere flere lokale grupper og samlinger.

Artikkelen fortsetter nedenfor videoen.

Alle som vil være med å sykle skal føle seg velkomne i sykkelklubben Pedalkraft og vi vil virkeliggjøre «mer enn bare sykling» som i Frelsesarmeens kontekst betyr «omsorg for hele menneske».
– Jan Aasmann Størksen, nasjonal koordinator sykling.

Hvorfor Pedalkraft?

Pedalkraft er sykkelklubben for alle som er engasjert eller ønsker å engasjere seg i Frelsesarmeen uavhengig av tilknytningspunkt. Dette er helt i tråd med Frelsesarmeen uttrykte strategi om å skape samlings- og møtepunkter på tvers av Frelsesarmeens ulike virkeområder. Selv om Pedalkraft er i regi av rusomsorgen er det derfor viktig at det blir et tilbud til alle som vil være med å sykle.

Samtidig ønsker rusomsorgen å samle, styrke og synliggjøre tiltak innen sport. Gatefotballen har lenge vært og vil fortsette å være fyrtårnet vårt, men aktiviteter innen seiling og sykling både utfyller og har fått godt fotfeste flere steder. Seiling er samlet under navnet Friskt Seilas og organisert trening på sykkel vil fremover bli samlet under Pedalkraft. Alle tre tiltakene vil ha slagordet «Mer enn bare...» etterfulgt av sportsgren. Dette for å understreke at vi ønsker en lik linje og for å aktivt påpeke og bevisstgjøre hva vi legger i «omsorg for hele menneske.»

Pedalkraft er nyest på stammen og har i første omgang hovedfokus på sykling på landevei. Et nasjonalt utvalg har hatt sine første møter. Utvalgets medlemmer er: Benjamin Brekke-Nærstad, Signe Haukvik Haugen, Henrik Stjer, Svein Solås, Andrew Hannevik og Jan Aasmann Størksen.

Ved å samle all trening på sykkel under Pedalkraft ønsker vi:

  • Samlinger for å skape motivasjon, fellesskap og kunnskap
  • Å bygge kontaktnett og lagfølelse på tvers av Frelsesarmé-tilknytning, geografi og antall deltakere lokalt
  • På sikt å bygge opp vinter/inne-aktivitet med Zwift og/eller spinning
  • Å etablere faste tur-ritt (eksempelvis tre dagers tur «På vei til NM i Gatefotball»)
  • Ved å registrere aktiviteten bedre kunne tydeliggjøre aktivitet overfor samarbeidspartnere og bedre vår posisjon for støtte
  • At en samling av aktiviteten lettere vil gi oss mulighet for leverandøravtaler. Rusomsorgen eier allerede mer enn 100 sykler
  • Å skape samling på tvers av Frelsesarmeens ulike virkeområder, og mennesker utenfor vår organisasjon som finner Pedalkraft som sitt alternativ. Dette er i tråd med ny strategi i Frelsesarmeen.
  • Å vurdere medlemskap i Norges sykkelforbund. Her kan en få fordeler i forhold til forsikring og deres tur-ritt.

Under bildene finner du informasjon om innmelding og påmelding.

Bilder av syklister som sykler på veien
Bilder av syklister som sykler på veien
Bilder av syklister som sykler på veien
Bilder av syklister som sykler på veien
Før VM i gatefotball i Oslo 2017, syklet Friskt Alternativ fra Stavanger til Oslo for å være med på åpningen og paraden.
Pedalkraft logo

RELATERTE SAKER