Bosatt
Alt om vårt arbeid med bolig og oppfølging

Våre boligkonsepter

Et trygt hjem skapes ikke av den som skal bo i boligen alene. Det kreves et godt nærmiljø, trygge og forutsigbare rammer, innhold i hverdagen og tilhørighet til lokalsamfunnet.

Bosatt 7beh nett 2021 11 17 135156

Vi ønsker samarbeid

Vi ønsker samarbeid om å innhente ny kunnskap – vil du være med og bidra? Sammen kan vi lage nye framtidsrettede piloter.

Ta kontakt med oss