Bosatt
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Bosatt

Bosatt tilbyr en trygg bolig for rusmiddelavhengige over 18 år.

Bosatt er et rehabiliteringstilbud, og tilbyr oppfølging i egen bolig med utgangspunkt i individuelle ønsker og behov. Vi har 22 plasser, hvorav 19 leiligheter er samlokalisert med personalbase og 11 leiligheter er plassert i ordinære borettslag på Grønland og Teisen.

Tilbudet er rusfritt, og for brukere som har vist evne og vilje til å mestre en rusfri tilværelse.

Vi utviser fleksibilitet og bygger gode relasjoner. Dette gjør at rehabiliteringsprosessen din blir trygg og forutsigbar. Vi ønsker å øke brukernes ferdigheter med mål om å kunne opprettholde rusfrihet og ivareta et selvstendig boforhold. Under oppholdet vektlegger vi rusmestring, fysisk og psykisk helse, økonomi, sysselsetting og nettverk.

Vi forventer at du samarbeider med personalet vårt på Bosatt. Dette innebærer å sette opp mål for oppholdet, iverksette tiltak og evaluere kontinuerlig. Det blir opprettet en ansvarsgruppe rundt deg.

Bosatt er døgnbemannet, og vi har ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning - i tillegg til ufaglærte med høy realkompetanse. De ansatte har høy kompetanse om det å bli rusfri, og hva som kreves av struktur og rammer.


Hva kan bosatt gi deg?

  • Egen leilighet
  • Individuelt tilrettelagt oppfølging
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Jobbe med nettverk og relasjoner
  • Hjelp til utdanning og arbeidsrettet tiltak
  • Tilbud om fysisk og sosial aktivitet
  • Kapellantjeneste som kan tilby samtaler


Søknad og inntak

Bydel sender søknad til Velferdsetaten som videreformidler til oss.

Bosatt drives for midler fra, og i samarbeid med, Oslo kommune.


KONTAKTINFO BOSATT


Frelsesarmeens rusomsorg, Bosatt Oslo

Heimdalsgt 27 A, 0561 Oslo
Telefon: 23 21 09 60
Vippsnr: 78293

RELATERTE SAKER