Den åpne dør Oslo
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Den åpne dør

Botilbud som tilbyr omsorg og helsefaglig oppfølging til mennesker med rusproblemer.

Vi tilbyr rusmestring, rusreduksjon, oppbygging av pysykisk og fysisk helse gjennom planlagt oppfølging i et gjensidig samarbeid med deg. Vår styrke er vårt engasjement og tradisjoner med omsorg for hele mennesket.

Vi har totalt 23 boenheter for kvinner og menn over 18 år med rusproblemer som har behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Alle rom har eget bad og kjøkken.

Den åpne dør ivaretar praktisk håndtering, oppbevaring og utdeling av legemidler, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Vi har et sterkt tverrfaglig team bestående av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, kognitiv terapeut og tilbyr i tillegg tilsynslege. Det tverrfaglige teamet arbeider etter anerkjente metoder som kognitiv miljøterapi, kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå.

Den åpne dør middag Oslo

KONTAKTINFO DEN ÅPNE DØR


Frelsesarmeens rusomsorg, Den Åpne dør

Schweigaards gate 70, 0656 Oslo
Telefon: 23 24 39 00

RELATERTE SAKER