Den åpne dør Oslo
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Den åpne dør

Botilbud som tilbyr omsorg og helsefaglig oppfølging til mennesker med rusproblemer.

Den åpne dør middag Oslo

KONTAKTINFO DEN ÅPNE DØR


Frelsesarmeens rusomsorg, Den Åpne dør

Schweigaards gate 70, 0656 Oslo
Telefon: 23 24 39 00

RELATERTE SAKER