Frelsesarmeen hovedbilde
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Fagerborg

Vi arbeider kontinuerlig med å motivere våre beboere til å redusere inntak av rusmidler.

Fagerborg er et korttids-botiltak for voksne rusmiddelavhengige i Oslo. Målgruppen er aktive rusmiddelavhengige over 18 år som trenger et stabiliserende opphold i forhold til helse, hygiene og døgnrytme. Tjenesten skal i størst mulig grad regulere rus og rusatferd.

Vi tar imot både kvinner og menn, som kan bo på Fagerborg inntil tre måneder. Vi tilbyr 20 plasser på oppdrag fra, og finansiert av, Oslo kommune.

Fagerborg er et lavterskeltiltak som kartlegger boevne, rusbruk,funksjonsnivå og behov for mennesker i aktiv rus. Fagerborg skal først og fremst bistå beboer og sosialtjeneste med overføring til adekvate tiltak innen Oslo kommune eller spesialisthelsetjenesten.

Institusjonen ligger sentralt på Fagerborg i Sporveisgata, som er en sidegate til Bogstadveien.

Plass bestilles av sosialtjenesten i Oslo kommune.


KONTAKTINFO FAGERBORG


Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg

Sporveisgata 33, 0354 Oslo
Telefon: 22 95 73 50

RELATERTE SAKER