Frelesarmeen Eiendommer AS er forslagsstiller for Teisenveien 5
Foreløpig illustrasjon - utbygging av Teisenveien 5. Her vil det komme mange nye attraktive møteplasser til glede for både beboere og besøkende

Teisenveien 5

Ny møteplass med et aktivt og levende nærmiljø. Les mer om utbyggingen her.

Omsorg teisen 5 illlustrasjon
Foreløpig illustrasjon av Teisen Omsorg+
Teisenveien 5 barnehage
Foreløpig illustrasjon, barnehage
barnehage teisenveien 5
Foreløpig illustrasjon, barnehage