Fyrlyset matutdeling 22

Vi trenger din støtte!

Koronakrisen har snudd opp ned på livene til mange. Mange mennesker kommer og ber om vår hjelp, noen har spurt om hjelp fra oss før – andre spør nå for første gang.

For meg så betyr det at jeg kan leve, rett og slett. Jeg har mat på bordet, jeg har jo unger og. Så når de er hos meg, selv om jeg ikke har penger, så har jeg i hvert fall mat.
– En av våre besøkende ved vår matutdeling på Rodeløkka i Oslo. Se mer om dette i videoen under.
Fyrlyset corona 6575

Sammen for å møte hjelpebehovene

Mange mennesker kommer og spør om hjelp for første gang. Din støtte betyr mye for å kunne imøtekomme de ulike hjelpebehovene i landet vårt under koronakrisen.

Gi støtte