Fyrlyset matutdeling 22

Vi trenger din støtte!

Koronakrisen har snudd opp ned på livene til mange. Mange mennesker kommer og ber om vår hjelp, noen har spurt om hjelp fra oss før – andre spør nå for første gang.

Aleneforsørgere, barnefamilier, eldre, rusavhengige, fattige tilreisende og mennesker som nettopp har mistet jobben spør nå om hjelp.

Vi ser mange ulike hjelpebehov, og vi jobber på spreng for å gi mat og omsorg til de som trenger det.

For meg så betyr det at jeg kan leve, rett og slett. Jeg har mat på bordet, jeg har jo unger og. Så når de er hos meg, selv om jeg ikke har penger, så har jeg i hvert fall mat.
– En av våre besøkende ved vår matutdeling på Rodeløkka i Oslo. Se mer om dette i videoen under.

Din støtte vil bidra til at flere får hjelp gjennom det arbeidet vi gjør akkurat nå:

  • Mange får utdelt mat rundt omkring i landet, både på gateplan eller ved hjemkjøring.
  • Mennesker kan ringe etter hjelp eller ha noen å snakke med gjennom vår nasjonale hjelpetelefon. Vår styrke er at vi i dette arbeidet har et solid støtteapparat med ulike lokale virksomheter som kan gi hjelp lokalt.
  • Migranter blir fulgt opp med tanke på mat, medisiner, omsorg og veiledning.
  • Vi ringer mange eldre som sitter alene. Vi når eldre også på andre måter, som for eksempel ved å synge på utsiden av boliger.
  • I kampen mot brakkesyke gjennomfører vi mange digitale tilbud, som digitale gudstjenester, digital småbarnssang og gaming-turneringer.
  • Frelsesarmeen er aktive opp mot våre politikere, og jobber for å synliggjøre de utfordringer vi ser. Vi uttaler oss ofte til media, og har også sammen med Kirkens Bymisjon og Redd Barna skrevet brev til norske myndigheter med oppfordring til å ivareta spesielt lavinntektsfamilier under koronakrisen.

Hjulene holdes i gang når det gjelder våre faste tilbud innenfor rusomsorg, eldre og barne- og familevern. Vi strekker oss langt for å opprettholde så normal drift som mulig, samtidig som at vi ivaretar smittevernhensyn.

Det er mange behov rundt omkring i landet, vi er som ellers tett på mennesker i lokalsamfunn i Norge. Din støtte betyr at våre ansatte og frivillige kan få hjulpet enda flere. Tusen takk!

Nå tar vi vare på hverandre

Norge åpner sakte opp igjen, men det er fortsatt krevende dager for mange. Stadig flere havner i en sårbar situasjon.

Vi har ikke opplevd lignende siden krigen. Bare på ett gatehjørne i Oslo har vi delt ut over 10.000 måltider i løpet av perioden Norge var stengt. Vi hører lignende historier i resten av landet.

Gjennom koronakrisen har Frelsesarmeen vært opptatt av å fortsette arbeidet – men tilpasset hverdagen, behovene – og stadig nye regler for smittevern. Behovet for din hjelp øker! Les mer om Frelsesarmeens koronainnsats.

Fyrlyset corona 6575

Sammen for å møte hjelpebehovene

Mange mennesker kommer og spør om hjelp for første gang. Din støtte betyr mye for å kunne imøtekomme de ulike hjelpebehovene i landet vårt under koronakrisen.

Gi støtte