Others 2 beh kopi

Åpenhetsloven setter nye krav til informasjon

Alle som vil kan heretter be Frelsesarmeen skriftlig informere dem om hvordan organisasjonen håndterer negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

• Foto: Others.no / Frelsesarmeen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Den nye åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022, og tas godt imot i Frelsesarmeen.

– Åpenhet er et grunnleggende prinsipp for alt vi gjør, og dette er en lov vi ønsker velkommen. Frelsesarmeen bidro aktivt til lovarbeidet ved å sende inn høringssvar og vi er godt fornøyde med resultatet, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

I tråd med policy og praksis

Det er større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, som omfattes av den nye loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Frelsesarmeens aktiviteter som er relevante for denne tematikken er Fair Trade-selskapet Others og arbeidet med anti-trafficking, samt de to bilvask-enhetene Såpa i Oslo og Tønsberg.

- Formålet med åpenhetsloven er i tråd med innkjøpspolicyen og leverandørpraksisen vi allerede har på plass. Vi jobber dessuten bredt og godt med bærekraft, og har satt oss som mål å bli miljøsertifisert. Derfor mener vi at utgangspunktet vårt er godt for å tilpasse oss den nye loven, sier Smith-Solevåg.

Henvendelser om slik informasjon skal skje via e-post til post@frelsesarmeen.no. Relevante fagpersoner vil deretter kobles på henvendelser som kommer inn, avhengig av hva spørsmålet gjelder.

Innføres i to trinn

Innføringen av åpenhetsloven skjer i to trinn.

Først innføres et krav om å informere til alle som ber om det fra 1. juli 2022. På Frelsesarmeen.no finnes derfor nå nettsiden Risiko- og aksomhetsvurderinger, der det informeres om åpenhetsloven og hvordan Frelsesarmeen kan kontaktes for denne type informasjon. Lenke til denne siden finnes nederst på alle nettsider under frelsesarmeen.no.

Trinn to er å utarbeide aktsomhetsvurderinger, som skal være klare til 30. juni 2023. Frelsesarmeen har etablert et team som jobber med dette.