Frelsesarmeen gir hjelp ved Tsjernobyl-brannene

Frelsesarmeen gir hjelp ved Tsjernobyl-brannene

Brannene herjer i området rundt det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl. Frelsesarmeen bistår med nødvendig utstyr til brannmannskapene.

• Foto: Salvation Army IHQ
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Radioaktiv stråling 16 ganger høyere enn normalt har utgjort en stor trussel for brannmannskapene som jobber med å slokke skogbrannene i områdene rundt det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina. Mer enn 1000 redningsarbeidere ble utplassert for å bekjempe brannen og forhindre at brannen når den forlatte kraftstasjonen nær grensen mellom Ukraina og Hviterussland. Deres oppdrag: Å avverge en ytterligere radioaktiv katastrofe som rammer landet og regionen. Frelsesarmeen har bistått med utdeling av diverse nødvendig utstyr til frontlinjepersonell.

Fortsatt fare for radioaktiv stråling

Hendelsen har vært ekstremt utfordrende for de i frontlinjen, på grunn av omfanget av brannen og gjenværende områder med fortsatt stråling etter den delvise kjernesmeltingen som skadet en av reaktorene ved kraftstasjonen for 34 år siden. Betydelige mengder radioaktive isotoper ble sluppet ut i atmosfæren og spredte radioaktivt nedfall over store deler av Europa. I området kan man fortsatt finne kjøretøy som står der de var da Tsjernobylulykken inntraff. Noen av dem avgir fortsatt sterk radioaktiv stråling.

Ble bedt om å holde seg inne

Røykskyen med potensielt farlig røyk fra skogbrannene, drev sørover mot hovedstaden Kiev, der innbyggerne ble bedt om å forbli i sine hjem med lukkede vinduer. Anslagsvis 4,5 millioner mennesker var for kort tid siden strandet i husene sine mens brannene raste.

Frelsesarmeen i Ukraina har levert flaskevann, lommelyktbatterier og engangs-servise som hjelp til de mange redningsarbeiderne. Det er snakk om mer enn 300 kjøretøyer i bruk for å slukke brannene, inkludert helikoptre og fly.

– Det var viktig for Frelsesarmeen å hjelpe til med å dekke brannmannskapets behov – særlig behovet for drikkevann. At luften vår er ren, og det å få kontroll over stråling i luften, avhenger av dem. Vi dro dit med våre bønner og et håp om at vi ikke bare ville gi dem hjelp, men også være til oppmuntring og åndelig støtte, forteller Major Veaceslav Cotrutsa, Frelsesarmeens divisjonsleder i Ukraina.

Major Veaceslav reiste fra Kiev til grensen for den stengte sonen rundt Tsjernobyl, sammen med offiserer og frivillige fra Mayak korps (kirke).

Det var viktig for Frelsesarmeen å hjelpe til med å dekke brannmannskapets behov – særlig behovet for drikkevann.
– Major Veaceslav Cotrutsa i Frelsesarmeen, Ukraina

Planlegger flere besøk i regionen

Selv om brannene nå er brakt under kontroll, etter en 18-dagers aksjon, planlegger Frelsesarmeen ytterligere to besøk i regionen. Det er fortsatt store behov etter omfanget av katastrofen.

Teksten er hentet fra en rapport fra Ivan Berezkin og major Elena Kotrutsa i Øst-Europa-territoriet, og den ble publisert på www.salvationarmy.org 29. april 2020. Teksten er oversatt.
Les mer om Frelsesarmeens verdensvide arbeid under koronapandemien på www.salvationarmy.org