Treplanting Kongsvinger fengsel
Fra venstre: Dagny Sjaatil, president Vinger Rotary, Bente Aanerud, fengselsbetjent, Kriminalomsorgen Innlandet, avd. lavere sikkerhet, Kongsvinger og kaptein Yuri Zelentsov, leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid

Innsatte fikk frukttrær

Den lokale Rotaryklubben ga Frelsesarmeens fengselsarbeid fire frukttrær i gave. Nå er trærne plantet i Kongsvinger fengsel av de innsatte.

• Foto: Kriminalomsorgen Innlandet, avd. lavere sikkerhet, Kongsvinger/Tekst: Randi Bjelland
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

I hundre år har Frelsesarmeens fengselsarbeid i Norge hatt et sterkt engasjement for innsatte. Hovedfokuset er på samtale, sjelesorg, råd og veiledning. I juni kunne leder av Frelsesarmeens fengselsarbeid, kaptein Yury Zelentsov, også tilby fire frukttrær til de innsatte på lavsikkerhetsavdelingen i Kongsvinger fengsel. Trærne er en gave fra den lokale Rotaryklubben, Vinger Rotary. Zelentsov mener trærne både har en symbolsk og praktisk verdi.

– Det handler om å ivareta de innsattes ulike behov. I norsk kriminalomsorg er normaliseringsprinsippet viktig. Det er altså frihetsberøvelse som er straffen, mens resten av livet skal være så normalt som mulig. Det gjør overgangen tilbake til samfunnet enklere.

Han tror det er positivt for de innsatte å ta vare på frukttrærne.

– Det kan bidra til en styrket kompetanse på å vise omsorg for mennesker også. Dessuten lærer de også noe som de kan bruke når de løslates, og så er det terapeutisk å jobbe med planter.

Tre plantes i Kongsvinger fengsel.jpg
De innsatte i Kongsvinger fengsel fikk overrakt fire frukttrær fra Frelsesarmeens rusomsorg som en gave fra den lokale Rotaryklubben. Dagny Sjaatil, president i Vinger Rotary og kaptein Yuri Zelentsov i Frelsesarmeen gjør klart til planting.