Koronabistand seksuelt utnyttede kvinner Bangladesh

Koronahjelp i Bangladesh

Frelsesarmeen er til stede også i et av verdens tettest befolkede land.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Mens vi i Norge bor 25 personer per kvadratkilometer, er befolkningstettheten i Bangladesh utrolige 52 ganger høyere. Nå banker korona på grensene også der. Frelsesarmeen er på plass for å hjelpe.

– Rapportene fra Frelsesarmeens folk på bakken der tyder på at opp mot 650.000 mennesker har kommet hjem til Bangladesh fra rundt i verden de siste tre ukene, forteller Bo Christoffer Brekke, seksjonsleder for internasjonal utvikling i Frelsesarmeen, som selv har bodd deler av oppveksten i nettopp Bangladesh.

Smilende mann i uniform
Bo Christoffer Brekke er leder for Frelsesarmeens seksjon for internasjonal utvikling.

166 millioner mennesker – én isolasjonspost

Rapportene fra Frelsesarmeen i landet peker på at nasjonale myndigheter i utgangspunktet fokuserte mest på screening av de som kommer inn i landet, og ikke så mye på hvordan viruset ville spre seg i lokalsamfunnene. Til de 166 millioner innbyggerne finnes det kun én isolasjonspost for å ta imot koronapasienter. Nå har antallet registrerte smittetilfeller begynt å øke, og myndighetene har iverksatt en rekke strenge tiltak. Mye av landet er nå i praksis stengt ned, i første omgang til 14. april.

– Utfra nettverket i våre virksomheter er vi spesielt bekymret for ulike sårbare grupper, forteller Bo Christoffer.

– Tuberkulose og spedalskhetpasienter, gravide, seksuelt utnyttede kvinner og eldre vil alle være svært utsatte for helsemessige komplikasjoner av smitte. I tillegg er vi nå veldig bekymret for de økonomiske konsekvensene av tiltakene mot pandemien. Store deler av økonomien har gått i stå og etterspørselen etter varer produsert i Bangladesh har også stupt. Svært mange mennesker i landet har derfor mistet hele av sin inntekt over natten, og mange har ingen sikkerhetsnett å falle tilbake på.


Pakking av sanitærutstyr i Bangladesh
To kvinner i Bangladesh foran informasjonskilt om korona

Hjelper til i hygienearbeidet

Ekstra kompliserende er det at med så høy befolkningstetthet er det vanlig at store familier bor sammen og deler både rom og også senger. Personlig hygiene for mange fattige blir ikke prioritert

– Frelsesarmeen har rigget beredskapsteam ut fra sine lokale virksomheter som vil bidra med informasjonsarbeid om betydningen av hygiene og smittvernutstyr, forteller Bo Christoffer.

– I første omgang har Frelsesarmeen bidratt med utdeling av hygienepakker til 2500 familier i Mirpur og Andulia, hvor Frelsesarmeen driver helseklinikker. Det planlegges også matutdeling til 2.100 av de mest sårbare familiene som har mistet hele sitt inntektsgrunnlag over natten.

Akkurat som i Norge jobber Frelsesarmeen i Bangladesh kontinuerlig med å kartlegge behov, i tett dialog med lokale myndigheter.

Vil du være med å støtte Frelsesarmeens nødhjelpsarbeid i forbindelse med koronapandemien, klikk her (velg nødhjelp i menyen).