Koronahjelp i mer enn 100 land

Koronahjelp i over 100 land

Frelsesarmeen hjelper koronarammede i mer enn 100 av de 131 landene de offisielt opererer i.

• Foto: The Salvation Army
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Når Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer om mer enn 4,5 millioner registrerte tilfeller av koronasmittede over hele verden*, er det ikke tvil om at koronavirus-pandemien fortsatt er en verdensomspennende krise. Frelsesarmeen hjelper nå koronarammede i mer enn 100 av de 131 landene de offisielt opererer i. Tilgang på mat er fortsatt en viktig prioritering for Frelsesarmeens internasjonale beredskapsteam, da mange sårbare mennesker lider ekstra, på grunn av lave inntekter i utgangspunktet.

Matutdeling i Angola

I Angola hjelper Frelsesarmeen rundt 2000 personer – først og fremst kvinner – med å dekke et stort behov for mat. På grunn av regjeringens nødvendige reiserestriksjoner, har tilgang til en pålitelig matkilde blitt borte for disse menneskene. Frelsesarmeen skaffer korn, bønner, olje, sukker og salt. Disse ingrediensene legges i nød-matposer og gir energi, protein, fett og essensielle mineraler.

Hjemløse i Latin-Amerika

Frelsesarmeen i Latin-Amerika er i gang med matutdeling til hjemløse i Colombia og El Salvador. De hjelper nå mennesker som lever under svært ekstreme forhold, hardt rammet av effektene av korona.

– De har ikke tilgang på mat, de har fått sparken, og det er ingen folk i gatene, så de kan ikke engang tigge. Vanlige steder å finne ly og offentlige toaletter er stengt, forteller prosjektansvarlig Ricardo Gomez.

Å møte behovene til samfunnets mest sårbare er ikke alltid enkelt. Frelsesarmeens personell utvikler nye måter for å sørge for helse og sikkerhet, samtidig som de gir viktig støtte. Mat blir delt ut i engangsbeholdere for å redusere risikoen for overføringen av viruset. De bruker håndsprit før og etter hver utlevering. De holder en avstand på to meter. Ansiktsmasker og hansker brukes, og alle berørte overflater desinfiseres. Frelsesarmeen har god dialog med Helsemyndighetene i begge land.

Transportnæringen i India

I India har arbeidere i transportnæringen mistet jobben – og dermed også all inntekt – mens de var på reise. Mange lastebilsjåfører har ikke klart å komme seg hjem – andre igjen prøver å gjenforenes med familien ved å gå lange avstander. Mat og rent drikkevann er ikke tilgjengelig på disse vanskelige turene, fordi veikroer og bensinstasjoner er stengt. Frelsesarmeen gjør det de kan for å løse logistikken med å dele ut enkle matposer til rundt 20 000 arbeidere, i ti divisjoner vest i landet.

Hygiene

Å støtte lokale myndigheter i kampen for folkehelsen, er et annet fokus i Frelsesarmeens internasjonale koronahjelp. I Uruguay har et team av offiserer og frivillige delt ut rengjørings- og sanitetsutstyr til de som bor i nabolagene La Humedad og El Cerro, nær Salto. Frelsesarmeen har forpliktet seg til å støtte de mest utsatte i samfunnet under denne helsemessige krisen.

Mange steder gjøres jobbes det for bevisstgjøring rundt helse og hygiene. I Kenya har Frelsesarmeen egne team som deler ut informasjon om hvordan man kan forebygge spredning av koronaviruset – til lokalsamfunn i Kakamega, Kolanya og Migori. Det blir gjennomført hjemmebesøk, med alle nødvendige forholdsregler tatt, for å sikre at alle lærer de viktige hygienetiltakene. Enkelte steder gjennomføres også felles opplæring i lokalsamfunnet.

Sykehus og klinikker

Frelsesarmeens sykehus og klinikker er naturlig nok i front i kampen mot covid-19. Mange av disse ligger i landlige og sårbare samfunn der det finnes lite annet helsevesen. I Indonesia har Frelsesarmeen seks sykehus, som i gjennomsnitt behandler mer enn 6.400 pasienter per måned. Disse ligger i East Palu, North Sulawesi og Java. For å sikre tryggheten til pasienter og ansatte tilbys det også personlig verneutstyr. Frelsesarmeen er takknemlig for det viktige bidraget fra det hardtarbeidende personalet, og gir også leger, sykepleiere og annet helsepersonell vitamintilskudd.

Mat deles ut av person som strekker en full bærepose gjennom vinduet

Åndelig omsorg

Frelsesarmeen ønsker også å møte menneskers åndelige behov. Mange korps (kirker) har tatt i bruk digitale verktøy for å sikre en kontinuitet i søndagsgudstjenestene sine, der man ikke kan samles fysisk. I Dublin i Irland tilbys søndagsskolemateriell på nettet, sammen med aktiviteter for barn og unge. På den nærliggende øya, Man gjennomfører Frelsesarmeen gratis ekteskapskurs på nett. Behovet for dette er tydelig til stede. Man frykter en økning i brutte parforhold, forårsaket av påkjenningene fra et stengt samfunn.

Frelsesarmeen i Australia gjennomførte en nasjonal bønnedag i helgen, en forsmak på en 21-dagers bønnekampanje som starter søndag, 1. pinsedag. De territoriale lederne Robert og Janine Donaldson er opptatt av å be inderlig for Frelsesarmeens pågående koronahjelp.

– Spørsmålet vi alle stiller oss nå er: «Hvordan vil det se ut når samfunnet åpner opp igjen?», sier Donaldson. Medlemmer og andre tilknyttet Frelsesarmeen i Australia, er spurt om å vurdere og evaluere tiltakene som er gjort. Deltakerne blir også oppfordret til å tenke nye måter å ha gudstjeneste på, og hvordan de kan oppmuntre mennesker i deres personlige trosliv.

Sosiale medier brukes av alle Frelsesarmeens korps i Finland, som et sted der folk kan be om og motta forbønn, mens Sotahuuto (Finlands versjon av ukemagasinet Krigsropet) blir gjort tilgjengelig for gjester ved alle sosiale tiltak og sentre.

Frelsesarmeen i Storbritannia melder at etterspørselen etter The War Cry (Storbritannias versjon av ukemagasinet Krigsropet) har økt med 16,5 prosent, og 15.000 eksemplarer er etterspurt fra fengsler over hele landet. Minst én innsatt har skrevet for å fortelle at han opplever "en nærhet til Gud" gjennom å lese bladet. Mye tyder på at interessen for åndelige spørsmål har økt under karantene. Major Mark Sawyer – leder for Frelsesarmeens korps (kirke) i Norwich Citadel, øst i England – rapporterte at mer enn 2000 mennesker har logget seg på for å se gudstjenester på nett hver søndag. Til sammenlikning deltok rundt 300 på en vanlig gudstjeneste på korpset i tiden før korona.

Antakeligvis er noen av gudstjenestedeltakerne på nett 'kirkesurfende' langveisfra.

– Jeg har hørt av bekjente at mange ikke går i kirken jevnlig eller har vært i kirken på lenge. Vi ser at langt flere stikker innom kirken enn før, ved at de kobler seg på via digitale medier , sier major Sawyer.
– Andre pastorer og kirkeledere jeg har snakket med, sier de ser det samme, legger Sawyer til.

*tall fra WHO gjeldende for 19. mai 2020

Oppdateringene under er publisert på www.salvationarmy.org 19. mai 2020 og er oversatt.

Les mer om Frelsesarmeens verdensvide arbeid under koronapandemien på www.salvationarmy.org

Vi ser at mange flere 'stikker innom kirken' nå enn før, ved at de kobler seg på via digitale medier
– Major Mark Sawyer, Norwich Citadel korps (kirke)