Vandringgjennompska 3artikkel615

Ord til tro, håp og trøst

Selv om vi ikke kan sees, kan vi fortsatt samles i tro, bønn og omtanke for hverandre. Her finner du både bibelvers og noen ord for dagen.

• Foto: Kristianne Marøy Tekst: Thore Paulsen
Sist oppdatert:

Fredag 27. mars

Vi har kommet til den siste hverdagen i denne uken. To uker har gått med store forandringer for de fleste av oss. Mange har hjemmekontor, flere har blitt permitterte og har ikke lenger noen faste oppgaver, andre må holde seg inne på grunn av karantene. Dette er en forunderlig tid som de fleste av oss ikke har opplevd maken til.

Midt i dette kan vi fokusere på takknemlighet i dag. Vi bor i et fredelig land. De fleste har tak over hodet, fryser ikke og har mat både for i dag og i morgen. Har du venner, familie eller kolleger som du kan ha kontakt med digitalt, kan man takke for dem. Skulle vi bli syke, har vi et helsevesen som makter å hjelpe oss. Slik kunne vi fortsette å tenke positive ting å være takknemlig for.

Apostelen Paulus skriver til menigheten i Filippi:

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
– Fil 4,6-7

I et refreng til en sang står det slik: "Tell velsignelse en og hver. Alle goder Herren gir deg her. Tell dem sammen, tell blott smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort."

Bønn
Takk kjære Gud, for også denne dagen du har gitt meg. Hjelp meg å se all det gode, alt det positive hverdagen. Du ser alt det dystre og mørke som omgir oss gjennom nyheter og som også påvirker min tankeverden. Hjelp meg å se ditt lys, dine muligheter. Vær hos hver enkelt som kjenner på redsel, som isoleres på grunn av sykdom, eller lider av andre årsaker. Takk for at vi kan få utøse vårt hjerte til deg og be om at du skal fylle oss med din fred.

Torsdag 26. mars

Det er fort gjort å bli litt i overkant redde i disse dager. Hele tiden blir vi matet med alt vi ikke må gjøre, og hva vi må gjøre. Har vi en liten forkjølelse eller litt sår hals, så tenker vi fort det verste: «Jeg er smittet, jeg er alvorlig syk.» Det blir fort at tanker om sykdom og død fyller hodet. Det kan være vanskelig å finne ro og å få en normal dagsrytme.

David, gjetergutten som endte opp med å bli konge over Israel folk, ble forfulgt, og mennesker ville ta livet av ham. Han fant sin ro og trøst hos Gud.

I Salmenes bok 62,6-9 i Det gamle testamentet kan du lese hva David tenkte:

Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp. Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle. Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt.
– Salme 62,6-9

Vi i Norge har kanskje ikke utfordringene med mennesker som vil skade oss, men vi har trussel om sykdom akkurat nå. Vi kan lære av Davids erfaringer. Midt i sine utfordringer fant han et tilfluktsted hos Gud. Her følte han seg trygg.

Apostelen Paulus skriver om noe av de samme i Romerbrevet 8. kapittel, vers 38-39:

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Bønn
Takk kjære Far, for at du ser til meg også i dag. Takk at jeg får være ditt barn, og at du vil ta hånd om meg. Hjelp meg å stole på deg, finne hvile hos deg. Vær nær hos alle som sliter både psykisk og fysisk. Fyll dem med din fred. Amen.

Onsdag 25. mars

Gud er en håpets Gud. Helt fra han skapte oss, har han gitt håp til menneskene, og opp gjennom Israels historie har Gud sendt sine løfter om håp og framtid gjennom sine profeter.

Selv om Israles folk hadde gjort imot Guds vilje, fjernet seg fra ham, var de ikke forkastet av Gud. Når de ble ført bort i fangenskap til ukjent land og folk, var de ikke glemt.

Under forfølgelsene i kirkens første dager kom Gud med visjonene som Johannes fikk om at en dag blir det en ny himmel og en ny jord. Det er nedskrevet i Johannes' åpenbaring.

I Johannes' åpenbaring, kapittel 21, vers 1-4 står det:

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
'Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.'»


Vi vet at det vi opplever med korona, virus og pandemier også bare er forbigående. Og: Vi ber om at vi skal komme gjennom dette til en ny hverdag hvor vi igjen skal oppleve gleden over livet!

Bønn
Takk Gud, for håpet vi kan ha i troen på deg. Kom nær til hver enkelt som opplever mørke. Tenn ditt håp inn i deres livssituasjon. Gi styrke og trøst til de som sliter med sykdom og sorg.

Tirsdag 24. mars
Våren har kommet mange steder i landet. I sør har det noen steder til og med kommet hestehov, blåveis, hvitveis og andre vårblomster. I nord er det fortsatt mye snø, men felles for alle, er at det går mot lysere tider.

Våren er et Guds under i naturen. Det som ser dødt og kaldt ut, begynner plutselig å spire under påvirkning av lys og varme. På mange måter kan det se ut som verden er inne i en mørketid, med sykdom og økonomiske utfordringer. Gud har alltid bragt håp inn i vanskelige situasjoner og hele trettito ganger finner vi ordene «Frykt ikke» i Bibelen.

Det bibelverset vi gjerne deler i dag finner vi i Det gamle testamente hos profeten Jesaja 43,19

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.
– Jesaja 43,19

Midt i alt som kan se mørkt og trist ut, finner vi mange lyspunkter. Mange mennesker engasjerer seg med å hjelpe andre mennesker, og vi finner nye måter å være sammen på. Bedrifter som trodde de måtte legge ned, finner nye oppgaver. Familier som før ikke hadde tid til hverandre, har nå mulighet til å gjøre ting sammen.

Det første ordet i bibelverset over er «se». Kanskje denne dagen kan benyttes til for eksempel å se Guds natur, se hverandre (på andre måter) og finne fram til de lysglimtene og gode gjerningene som tross alt finnes?

Bønn
Kjære Gud, hjelp meg å se de nye utfordringer du gir meg i denne tiden. Takk for at du kan gi meg gode opplevelser og håp midt i den situasjonen jeg lever nå. La meg få oppleve din nærhet og kjærlighet hver eneste dag. Takk for at du ikke svikter meg og ikke forlater meg.

Mandag 23. mars

En ny uke har begynt. I går opplevde vi at mange menigheter hadde laget digitale gudstjenester hvor vi kunne være til stede og lytte til lovsang, høre tekster fra Bibelen og være med i bønn for landet vårt og alle de som i disse dager opplever tunge dager.

På en annen måte enn før kunne vi stå sammen. Kriser bryter oss enten ned eller den lar oss finne nye veier, gjør oss oppfinnsomme.

Salmisten sier i salme 121:

Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde!
– Salme 121

Bønn
Takk Gud for at du også i dag ser meg. Hjelp å løfte blikket fra meg selv og mine begrensninger opp til deg som har all makt, skaperen av universet og alt som lever i det. Vi fortsetter å be for landet vårt, for verden og alt som er med på å skake oss.

«Takk for alt Du har gjort for meg, Din trofasthet den er stor.
Når jeg føler meg svak i meg selv da får jeg kraft av Ditt Ord.
For Du er klippen som alltid, alltid står fast selv om det stormer omkring Ja, Du er klippen som alltid, alltid står fast selv om det stormer omkring»
(Tekst: Jan Gamre)

Fredag 20. mars
Bekymringer er ikke noe vi kan unngå, men det er godt når vi kan dele dem med noen. I Bibelen kan vi lese at apostelen Paulus oppfordrer oss til å dele våre bekymringer med Gud.

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
– Filemon 4,6-7

Jesus sier i Matteus, kapittel 6,32-34:
«Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?» Og videre «Den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

Vi kan ikke forandre noe med å bekymre oss for morgendagen. La oss glede oss over dagen i dag og be om Guds hjelp til å møte de utfordringer som måtte komme i morgen. Ha tro på at han har omsorg for oss.

Bønn
Kjære himmelske Far, takk for at du har lovet å være med meg gjennom dagen i dag. Du har også lovet å være med meg i morgen og alle de dagene du gir meg, hvis jeg holder meg nær til deg. La meg finne hvile i dine løfter og ikke la mine tanker dvele rundt alt det vonde som kan skje. Jeg legger meg selv og de jeg tenker på i dine hender og ber om at du beskytter hver enkelt. La din fred få fylle mine tanker. I Jesu navn, amen.

Torsdag 19. mars

Vi nærmer oss slutten av en uke som har vært veldig spesiell for de fleste av oss. Vi lever i en unntakstilstand i landet vårt. Det er viktig at vi mitt i vår livssituasjon ikke mister motet. Det er lys i enden av tunnelen.

I mange bibelvers er mye trøst og håp. Dagens tekst er fra Det gamle testamentet:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.
– Jeremia 29,11-14

Det er godt å ha noen å henvende seg til, snakke med om vår livssituasjon. Vi har en far i himmelen som ser oss og hører oss. Han vet om våre behov, og han ønsker at vi kommer til ham i både glede og sorg.

Vær med i bønnedugnad for landet vårt, for de som er syke, for de som er redde. Gud velsigne deg og bevare deg!

Onsdag 18. mars

I den tiden vi lever i er det lett at det kommer mange negative tanker. Hele levesettet vårt og de daglige rutinene våre har blitt helt forandret for de fleste av oss.

I nyhetene snakkes det nesten bare om koronaviruset og utbredelsen av sykdommen, i tillegg til informasjonen om alle som blir permittert fra jobbene sine.

Det er mange av opplysningene som kan virke skremmende og gi oss et pessimistisk syn på livet. Da er det viktig at vi midt i alt dette vonde kan løfte blikket, finne lyspunktene midt i mørket og ta til oss gode ord fra hverandre, men ikke minst ta imot trøstende ord fra Bibelen:

Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
– Jes 41,10

Bønn
Takk kjære Gud, for all din omsorg. Takk for livet du gir oss og alle goder vi kan nyte hver eneste dag. Hjelp oss å se mulighetene vi har midt i den hverdagen vi lever. Vær nær dem som er syke og sliter med angst. Takk at vi kom komme til deg i alle livets situasjoner!

Tirsdag 17. mars

I de dagene vi er inne i nå, er det mye som kan skremme oss, ikke bare redsel for sykdom, men også usikkerheten om hvordan framtiden vil se ut.

I Bibelen er det mange historier om mennesker som har kjent på de samme følelsene. Ordene nedenfor brukte Moses for å muntre opp Israels folk i en krevende tid. Ordene kan vi ta med oss inn i vår situasjon i dag til oppmuntring.

Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.
– 5 Mos 31,6

Bønn

En amerikansk spiritual kjent som «Kum ba ya» uttrykker denne bønnen og ber Gud om at vi skal kjenne at han er nær oss når vi ber:

Vær meg nær, o Gud, vær meg nær! Vær meg nær, o Gud, vær meg nær! Vær meg nær, o Gud, vær meg nær! O Gud, vær meg nær!

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær! Når jeg gråter, Gud, vær meg nær! Når jeg gråter, Gud, vær meg nær! Å Gud, vær meg nær!

Når jeg ber til deg, vær meg nær! Når jeg ber til deg, vær meg nær! Når jeg ber til deg, vær meg nær! Å Gud, vær meg nær!

Mandag 16. mars

For mange er dagens situasjon uoversiktlig og skremmende. Ta med deg disse ordene fra salmen i Bibelen. Søk ham i disse tider, ja, alle tider.

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp.
– Salme 46,2-3

Paulus skriver i Romerne 8,38-39:

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred.


RELATERTE SAKER