Elgsletta Jonas Gahr Støre 3

Jonas Gahr Støre besøkte Frelsesarmeens matvogn på Elgsletta

Han tok en prat med både ansatte, frivillige og gjester om økt behov for mat og omsorg under koronakrisen.

• Foto: Kristianne Marøy
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Frelsesarmeen deler ut mat og omsorg mange steder i landet. Ett av dem er på Elgsletta i Oslo hvor det står en matvogn. Den er åpen hver dag kl. 10–14, og har til nå delt ut over 10 000 måltider i løpet av pandemien.

– Fortsatt tilgjengelige og til stede

En av dem som tok i mot partilederen var Elin Herikstad, leder for Velferd og utvikling i Frelsesarmeen. Hun var opptatt av å formidle det vi ser landet rundt.

– Frelsesarmeen har kontakt med mange mennesker over hele landet gjennom hele året. Den relasjonen vi har til enkeltmennesker og familier, gjør at mange kontakter oss nå. Vi er opptatt av å finne gode løsninger og måter å jobbe som gjør at vi fortsatt er tilgjengelige og til stede for dem som trenger oss, også i denne tiden, sier hun.

Herikstad fortalte Gahr Støre at koronasituasjonen gjerne forsterker de utfordringene som mange av de vi er i kontakt med opplever til daglig.

– Mange utfordringer blir ekstra vanskelige og forsterkes i denne tiden. Det kan være økonomiske utfordringer, trangboddhet, helseutfordringer og mangel på nettverk og trygge relasjoner.

Hun mener det er viktig at politikere er klar over at vi nå også ser nye målgrupper, folk som til vanlig har klart seg, men som nå opplever inntektssvikt eller andre utfordringer under koronatiden.

– Spesielt er vi bekymret for barnefamilier med ulike levekårsutfordringer, understreker Herikstad.

– Dette er familier som i utgangspunktet har en høy grad av levekårsstress, svak tilknytning til arbeidslivet og med boforhold preget av trangboddhet. Dagens situasjon skaper en uvisshet og nye bekymringene knyttet til inntekt og arbeid, for mange kombineres denne av frykt for smitte og sykdom og en opplevelse av å ikke strekke til overfor barna.

Jonas Gahr støre sammen med folk fra Frelsesarmeen på Elgsletta i Oslo, ved frelsesarmeens matutdeling under koronakrisen 2020.
Elin Herikstad, leder for Velferd og utvikling i Frelsesarmeen (t.v.), Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet (midten) og Geir Gustavsen, fagleder på Frelsesarmeens Fyrlyset (t.h.).

Melder om nye målgrupper

Geir Gustavsen, fagleder hos Frelsesarmeens rusomsorg på Fyrlyset forteller at mange av dem som kommer på Elgsletta er rusavhengige, men han ser også mange nye ansikter med andre utfordringer.

– Vi ser et økende behov, og deler nå ut til i overkant av 300 personer daglig, mot cikra 100 personer de første dagene etter «lockdown», forklarer han.

Han fortalte også Støre om begrunnelsen for å flytte matserveringen fra Fyrlyset i Urtegata til Elgsletta.

– Vi flyttet tilbudet ut for å minske belastningen på nærmiljøet, hindre ansamlinger og å for å nå nye målgrupper. I normal drift inne på Fyrlyset, så er vår målgruppe personer over 18 år med en rusavhengighet, men vi opplever absolutt at vi har en ny målgruppe nå, nemlig alle sårbare grupper med behov for mat.

Frelsesarmeen i Oslo har også en Slumstasjon som deler ut mat der og kjører hjem mat, nærmiljøkirker som bistår der det trengs, en Feltpleie som fortsatt er åpen samt oppsøkende tjeneste ute i gata og på Elgsletta med «gatesosionom» og miljøarbeidere, som oppsøker og bistår personer i miløet med ulike behov for assistanse.

– De frivillige gir avgjørende hjelp

Jonas Gahr Støre mener at koronakrisen er en helsekrise som ble en økonomisk krise, og som er i ferd med å bli en sosial krise. Han ønsker å få på plass en folkehelsepakke som også etter koronakrisa skal sikre at ingen står aleine.

– I dag har jeg besøkt flotte ansatte og frivillige i Frelsesarmeen og Røde Kors, som forteller det samme: De sårbare har blitt enda mer utsatte, og mange som klarte seg bra før koronakrisen, strever nå med å få endene til å møtes og livet til å gi mening, sier han.

Han mener frivillige og de som står på for andre nå, fortjener ekstra ros:

– De frivillige gir avgjørende hjelp til mange mennesker og fortjener vår dype takknemlighet. Men inntrykkene fra dagen forteller meg også noe mer: Etter disse ukene med stengte skoler og barnehager må vi ta på stort alvor situasjonen for de mest utsatte barna, det kan handle om over 200 000 barn som er sårbare. Gode tilbud må på plass, det er en rettighet for barn å gå på skolen, og det må på plass ordninger for de som har størst utfordringer.

– I forlengelsen trenger vi et folkehelseløft som styrker tilbudene til dem som trenger fellesskapets hjelp: kommunenes lavterskeltilbud, fastlegeordningen, barnevernet og frivilligheten. Behovet er akutt. Og det vil neppe forsvinne med koronaviruset, avslutter han.

Jonas Gahr Støre i dialog med både ansatte, frivillige og de som benytter seg av mattilbudet til Frelsesarmeen på Elgsletta i Oslo.
Jonas Gahr Støre i dialog med en av de som benytter seg av mattilbudet til Frelsesarmeen på Elgsletta i Oslo.