Frelsesarmeens internasjonale covid 19-innsats

Støtt vår globale covid-19-innsats

Mens Norge sakte åpner opp samfunnet igjen, går utviklingen i mange land i helt feil retning. Les mer om Frelsesarmeens internasjonale covid-19-arbeid, og hvordan du kan støtte.

• Foto: The Salvation Army
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Covid-19-pandemien har skapt en betydelig humanitær krise i mange land rundt omkring i verden. Akkurat som her i Norge, har mange land i verden valgt å stenge ned samfunnet for å hindre ukontrollert spredning av viruset. Resultatet har vært at svært mange mennesker har mistet sitt levebrød over natten. Når man i utgangspunktet lever fra hånd til munn og bor i land uten sosiale sikkerhetsnett kan konsekvensene være kritiske. I mange land lever nå millioner av mennesker med reell risiko for sult, uten å vite hvor deres neste måltid skal komme fra. Som kaptein Stivina Sinana, prosjektoffiser fra Tanzania, forteller, så er det alltid de meste sårbare som rammes hardest av denne typen krise:

De mer privilegerte kan stenge seg inne og vente ut denne krisen, men mange mennesker har nå ikke mulighet til å spise mer enn en gang om dagen, hvis de i det hele tatt kan gjøre det.
– Kaptein Stivina Sinana, prosjektoffiser fra Tanzania

Hun fortsetter:

– Disse menneskene er tvunget til å gå ut hver dag for å lete etter jobb, selv om det ikke finnes jobb å få, og må samtidig leve med den konstante frykten for å bli eksponert for viruset, på toppen av bekymringene om hvordan de skal kunne betale sin husleie og sine strømregninger.

Gi en gave til det internasjonale arbeidet!

Gi din støtte til Frelsesarmeens internasjonale covid-19-hjelp ved å benytte Vipps-nummer 111 146. Du kan også trykke på linken under for å komme til giversiden. I feltet "Hva vil du gi til?" velger du kategorien "Nødhjelp". På forhånd, hjertelig takk!

Til giversiden

Respons i over 120 land

Konsekvensene av pandemien kan bli langvarige, og i mange land går utviklingen fortsatt i feil retning. I Bangladesh, for eksempel, er smittetallene fortsatt økende, på tross av flere måneder med delvis nedstengning. Og den økonomiske situasjonen er også forverret som følge av økonomisk nedstengning i andre deler av verden, som har påvirket bestillingene til landets viktigste eksportindustri, tekstilindustrien. Ifølge myndighetenes anslag har 36 millioner mennesker mistet sitt levebrød i løpet av de to siste månedene, som følge av covid-19. Over 25 millioner mennesker har falt tilbake i kategorien «ekstrem fattigdom». Situasjonen er lignende i mange andre land, og behovet for både kortsiktig nødhjelp, og langsiktige utviklingsprosjekter, vil være stort.

– Frelsesarmeen er godt i gang med å respondere på pandemien i over 120 land, og Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er også med og støtter opp om den internasjonale covid-19 responsen, forteller Bo Christoffer Brekke, seksjonsleder for internasjonal utvikling i Frelsesarmeen.

– Hittil har vårt territorium støttet nødhjelpsprosjekter i Tanzania, Bangladesh, Myanmar og Indonesia. Gjennom dette arbeidet har ca 14 730 mennesker mottatt livsviktige matforsyninger, og ca 42 180 mennesker har mottatt informasjon om smittevern og nødvendige hygieneartikler, forteller han.

I Myanmar har Frelsesarmeen, i tillegg til matutdeling, også bistått Covid-19 pasienter med å dekke kostnader knyttet til sykehusinnleggelse og bistått lokale myndigheter med å sette opp et senter for testing og karantene.

Smilende mann i uniform
Bo Christoffer Brekke, seksjonsleder for internasjonal utvikling i Frelsesarmeen. Foto: Lars Kristian Singelstad

Gaven går direkte til nødhjelpsarbeidet

– Din gave vil gå direkte til nødhjelpsarbeidet og det langsiktige arbeidet for å skape viktige arbeidsplasser for sårbare mennesker i tiden fremover. En liten støtte kan utgjøre en stor forskjell. For eksempel koster en pakke med nødvendige matforsyninger til en familie i Bangladesh kun ca. kr. 100.

Takk for støtten som du er med å gi!

Denne linken sender deg videre til strømming av Frelsesarmeens festgudstjeneste søndag 28. juni, kl. 11. Da samles hele territoriet for å feire ordinasjon av nye offiserer og takke kommandøren for tjenesten sammen med oss. Kollekten som samles inn går til Frelsesarmeens internasjonale covid-19-hjelp.

Mann i uniform og dame i sivilt med munnbind foran et skur med vanndunker og sekker med mat til utdeling fra Frelsesarmeen under kororna
Foto: The Salvation Army