Gate DSCF0081 beh nett

Trygge hjem og god oppfølging – på tross av ustabilitet i livet

I Bergen har det i over ett år pågått et prosjekt som handler om å skape tryggere rammer og bedre oppfølging for mennesker med en kombinasjon av rus- og psykiske vansker (ROP-lidelser).

• Foto: Frelsesarmeen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Prosjektet «Trygt hjem for hjemløse» er et samarbeid mellom Frelsesarmeen i Bergen og Fagrådet, med støtte fra Stiftelsen DAM.

Bakgrunnen for prosjektet var at mennesker med ROP-lidelser ofte har en kombinasjon av utfordringer som krever kontinuerlig, individuelt tilpasset oppfølging over tid. Ofte må mennesker med denne type lidelser også forholde seg til mange hjelpeinstanser, der innsatsen kan være vanskelig å koordinere.

Det ble ansatt en prosjektmedarbeider, med ansvar for å følge opp et antall mennesker med ROP-lidelser i Bergen som hadde ustabil bosituasjon og en kombinasjon av utfordringer. I løpet av det første året i prosjektet har disse personene blitt fulgt opp tettere enn det man ofte blir ute i kommunene i regionen, ofte med daglig kontakt og flere timer i uka.

Fyrlyset jobben 3288 beh nett
Noen viktige stikkord for tilbudene som tilbys ved disse og i prosjektet er fleksibilitet, timing og individuell oppfølging.

Praktisk støtte er en viktig faktor i arbeidet, som kan handle om alt fra hjelp til transport til og fra avtaler, til hjelp med økonomi og oppfølging av somatisk helse. Fagrådet på rusfeltet har også skrevet en sak om prosjektet, der prosjektmedarbeideren blant annet forteller at:

«Prosjektet har tydeliggjort at ansvaret for innbyggere i denne pasientgruppen skyves mellom avdelinger i spesialisthelsetjenesten, men også mellom enheter i kommunen. Pasientene er avhengig av at kommunale helsetjenester inkluderer dem og det er dessverre mer unntaksvis enn regelen».

Raskere hjelp

Gatehospitalet og Gatesykepleien, som begge er tilbud som driftes av Frelsesarmeens rusomsorg, har vært viktige hjelpeinstanser så langt i prosjektet. Noen viktige stikkord for tilbudene som tilbys ved disse, og i prosjektet er fleksibilitet, timing og individuell oppfølging.

Slik kan hjelpen gis når personen selv har behov for det, uten å måtte vente for lenge, eller at viktige gjøremål blir utsatt. Dette er svært viktig for denne gruppen mennesker, når en kombinasjon av lidelser fører til at viktige områder i livet, som fysisk og psykisk helse, blir nedprioritert eller ikke avdekket.

MHO0188 beh nett
"Trygt hjem for hjemløse" er et eksempel på et prosjekt som det trengs flere av nasjonalt – og som Frelsesarmeen vil satse mer på fremover.

Prosjektet handler også om å hjelpe mennesker med å fylle dagene med meningsfullt innhold, som ofte er mangelvare.

Isolasjon, manglende nettverk og lite eller ingen aktivitet i hverdagen gjør livene utfordrende. Dette er spesielt viktig i overganger som denne gruppen ofte opplever, for eksempel fra opphold i institusjoner som fengsel eller sykehus til egen bolig.

Dette er områder det trengs mer oppfølging, slik at mennesker med ROP-lidelser kan oppleve å få bedre liv.


Spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Frelsesarmeens rusomsorg, Bakkegaten
Bakkegaten 7, Postboks 13, 5812 Bergen
Telefon: 55 30 22 80
bakkegaten@frelsesarmeen.no