illustrasjon allemed-inn-i-aktivitet-lavinntektsfamilier-barn-unge-frelsesarmeen-fritidsaktivitet-fritidserklæringen
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Inn i aktivitet

Inn i aktivitet er et prosjekt som retter seg direkte mot barn og familier som står lengst unna arenaene for organisert fritidsaktivitet – ofte på grunn av dårlig økonomi eller barrierer knyttet til lav integrering i samfunnet.

Neonbrand ot YC4eo GJ Gg unsplash
Richard r schunemann 2i F d7 I Ng Eg unsplash
Grafisk ill ALLEMED
Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
– Fritidserklæringen