Tim mossholder 1081080 unsplash
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Tryggheim

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell for deg som kommer til vår institusjon.

Det er kommunen som fatter vedtak om innflytting på institusjon. Barna som kommer til oss har gjerne en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Dette er barn og ungdom som er unike - og som trenger noe unikt fra oss. De viser smerten de har opplevd på mange ulike måter.

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell - å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og vi går gjerne den ekstra mila - vi strekker oss langt for å gi riktig tilbud innenfor de rammene vi har.


Liten avdeling - trygge relasjoner

Vi har fem plasser for barn/ungdom i alderen 13-19 år. I huset vårt på Våland har man drevet institusjon siden 1960, selv om Tryggheim ble opprettet som barnehjem i 1907. Vi reiser på ferieturer og benytter nærområdet til ulike aktiviteter.

Det er kort vei til sentrum, med gåavstand til det meste. Vi har gode buss- og togforbindelser lett tilgjengelig, og det er kort vei til både ungdomsskole og videregående.

På Tryggheim er vi opptatt av de gode hverdagene, og hvordan vi kan være tilstede for ungdommene for å tilrettelegge og gjøre en forskjell. Vi vektlegger hva den enkelte har behov for i dag, sammen med målet vårt «for en bedre morgendag» for våre ungdommer.

Vi tilbyr ettervern for ungdommer som flytter i ut egen bolig. Vi vil hjelpe ungdommene med å skape trygghet i sin nye hverdag gjennom selvstendiggjøring og veiledning. Personalet blir en sosial støtte i hverdagen, noe som særlig gjør seg gjeldene der ungdom har lite sosialt nettverk selv.


Viktige samarbeidspartnere

Frelsesarmeens barne- og familievern samarbeider med ulike personer/aktører på ulike nivåer - som foreldre, BUP, Bufetat, skoler, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer.

Vi jobber for å skape gode samarbeidsvilkår og medvirkningsmuligheter. Vi er til stede på mange plan samtidig, og jobber parallelt opp mot foreldre, nettverk og kommunale aktører.


Hvordan vi jobber

Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Vi jobber for å gi barn og unge god omsorg gjennom kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.

Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, nevrobiologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet/ungdommen som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO TRYGGHEIM


Frelsesarmeens barne- og familievern, Tryggheim

Jåttåhagen 12, 4020 Stavanger
Mobil: 92 09 66 94
Organisasjonsnr: 973 112 171

RELATERTE SAKER