Møte Jesus

Kan alle møte Jesus, eller?

Historien om Paulus sitt møte med Jesus, er en historie om virkelighet, livsforvandling og erkjennelse – mot alle odds.

• Foto: Mette Randem - Gian Cescon/Unsplash - Kristianne Marøy - Tekst: Dan Christian Kristoffersen - Artikkelen er hentet fra Krigsropet nr. 38, 2021
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Hvis man ser gjennom et nøkkelhull, så kan man få med seg ganske mye av det som finnes på den andre siden av døra. Men hvis noen har en nøkkel og åpner opp døra for deg, så kan man se hvor mye mer som finnes i rommet, og at det kanskje også er ganske annerledes enn det du først trodde. 

– Saulus, senere kjent som Paulus, tilhører den religiøse eliten i Israel, og har konkludert med at Jesus-bevegelsen – som tror på et menneske som våget å hevde at han var Gud – må være noe av det verste som finnes, forteller Vegard Tennebø og utdyper: 

– Paulus sitt folk, jødene, hadde en dårlig forhistorie med avgudsdyrkelse, som flere ganger hadde ledet folket bort fra Gud. Paulus er kanskje også redd for at de kristne skal skape uro i en allerede betent situasjon mellom israelittene og den romerske okkupasjonsmakten i landet. 

Les mer om Krigsropet her

Når Paulus helt uventet møter Jesus, som viser at han har stått opp fra de døde, så blir Paulus blind i tre dager. Vegard ser det i sammenheng med hva Paulus har vært blind for. 

– Han trodde at han handlet i det godes tjeneste, for Gud, men han har vært blind for Jesus, for det som Gud egentlig driver på med. Når Paulus får synet tilbake, skjer det ved at det er en kristen som ber for ham. 

Paulus blir etter hvert det Vegard kaller en «omreisende farsott» i romerriket. Han setter byer på hodet, etablerer kristne fellesskap overalt hvor han drar, og forteller om Jesus til både keiseren og mannen i gata. 

– Han snur altså 180 grader rundt i overbevisningene sine, og skriver i tillegg flere brev som vi finner i Det nye testamentet, og som påvirker stort også i dag. Det er få mennesker i hele verdenshistorien som har satt dypere spor enn Paulus. 

Vei til Damaskus
Veien til Damaskus – i dag.

Saulus ved Damaskus

Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.

I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.»

(Apostlenes gjerninger 9, 1– 12) 

Vegard Tennebø

Det utenkelige 

Alle mennesker undrer seg på et tidspunkt over de store spørsmålene i livet. Hvorfor er jeg til? Hva er meningen med livet? Man kan streve med å forstå hvorfor det er lidelse i verden, eller stusse over fenomener som skapelse og himmel. Motforestillingene mot Gud kan føles for sterke. 

– Hvilket eksempel kan Paulus være for mennesker som tenker at de har for mange motforestillinger til å tro på Jesus?

– Han måtte selv krysse barrierer som var massive som fjell, når man tenker på bakgrunnen hans, overbevisningene hans, samt forfølgelsen han drev med, poengterer Vegard. 

– Paulus sin historie viser at ingenting er umulig, og at ingen er avskrevet av Gud. Han ble faktisk på mange måter den første teologen, og så hvordan Jesus oppfylte skriftene fra Det gamle testamentet. 

– Hva sier det om sannsynligheten for Jesus sin oppstandelse fra de døde, når en innbitt motstander som Paulus plutselig blir den største misjonæren? 

– For å si det slik; Paulus hadde alt å tape når han ble kristen. Han tapte sin sosiale status i samfunnet, mistet sin plass hos eliten, ble sett på som en kjetter, og gjorde rett og slett religiøst «selvmord». I stedet gikk han nå inn i et liv med fengslinger, reiser og pisking. Likevel forteller han senere at alt det som han mistet, var verdt det, fordi han fikk Jesus.

Omveltning 

Det å «ta imot» kan være et forvirrende uttrykk. Når man får middagsgjester, så tar man imot dem i døra. Spiller man håndball, så tar man imot ballen når noen kaster den til deg. Artister tar imot applaus etter konserten. 

– Kristne sier ofte at man kan «ta imot» Jesus, noe som også Paulus gjorde. Hva betyr det? 

– Enkelt forklart betyr det at man blir kristen, og det har en tendens til å snu opp-ned på det meste, smiler Vegard. 

– Man aksepterer virkeligheten om Jesus og hvem han er. Han er selve kongen, selve sentrum for hele universet. Det revolusjonerer hele livet, både plutselig og over tid, og involverer også noen erkjennelser. 

Vegard peker på at Paulus innrømmet for seg selv at han tidligere hadde misforstått det som han hadde bygd livet sitt på, noe som blant annet hadde resultert i å forfølge uskyldige mennesker. Han hadde også bifalt at den kristne lederen Stefanus ble steinet i hjel – det kan vi lese om noen kapitler tidligere i Bibelen. 

– Man møter seg selv i døra, og forstår at det var nødvendig at Jesus døde på korset og betalte regninga for alt det vonde som vi gjør. Vi får tillit til at han kan gripe inn i vårt dypeste mørke og hente oss ut av det. Det er det vi kaller nåde. 

– Paulus ble oppsøkt av Jesus for to tusen år siden. Hvordan oppsøker Gud mennesker i dag? 

– Jesus sa til disiplene sine: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Det betyr at han har valgt ut kirka til å representere seg, selv om kirka ikke er perfekt. Den består av Guds folk, som igjen forteller andre om Jesus ved ord og levd liv. 

Vegard tror at alle mennesker er opptatt av tidløse temaer som mening, frihet, glede og håp, og at folk kan bli nysgjerrige når de ser hvordan dette viser seg i livet med Gud. 

– Vi snakker om et liv som får folk til å spørre om hvordan du klarer å ha fred når alt er kaos, om hvordan du kan ha frihet når du er fanget, om hvordan du kan finne mening selv midt i de vondeste ting.

Jesus-bidler

Veien frem 

På 1990-tallet gikk den klassiske spenningsserien X-Files  på TV2, ofte ledsaget av frasen «Du tror det ikke før du får se det». Da som nå, er det «å se» et ultimatum for mange, også i forhold til Gud. 

– Paulus fikk et veldig dramatisk møte med Jesus, som stod rett foran ham. Hva med de som ikke får se Jesus direkte? Hvordan begynner de å tro?

– Mennesker er ulike, og jeg tror veien til troen på Jesus er ulik, forklarer Vegard. 

– For noen skjer det plutselig, mens det for andre skjer via forskning, analyser og historiske studier, og da er det gjerne en lang prosess som ikke skjer over natta. Jeg tror Den hellige ånd, som representerer Jesus, leder oss i slike prosesser, steg for steg, tanke for tanke. 

Han forteller at noen rett og slett oppdager troen og dens troverdighet, noen møter Gud gjennom livskriser, noen får en anelse av himmelen gjennom nestekjærlighet, noen kommer kanskje til tro gjennom å betrakte jordas utrolige natur, eller via filosofisk undring. Noen slår opp i Bibelen, eller hører prekener, mens andre igjen kommer inn i et kristent miljø via venner og familie. 

– Noe som er trosstyrkende for meg personlig, er at det ikke bare er en viss type mennesker som tror på Jesus, og det skjer ikke bare i visse samfunn. Det skjer med rike og fattige, entusiastiske folk og depressive folk, med introverte og ekstroverte. Utrolig mange ulike personligheter gjennom flere ulike kulturer har blitt kristne siden kirken oppstod for to tusen år siden, sier han. 

– Er det fint med «wow»-opplevelser med Jesus slik Paulus fikk? Ja. Tror jeg Gud gir det til noen i dag? Ja. Tror jeg alle får det? Nei, men jeg tror heller ikke at alle trenger det. Jeg tror Gud har et ganske stort repertoar for hvordan han kan nå oss.

Abonner på Krigsropet

Krigsropet er en gave til deg selv eller andre som varer hele året. I tillegg til at den støtter Frelsesarmeens viktige arbeid. Magasinet sendes ut en gang i uken.

Bli abonnent