Trygghet for de utrygge


Mange får beskjeden: «Du har for store rusutfordringer til å kunne få psykisk helsehjelp», og: «Du har for mange psykiske utfordringer til å få rusbehandling». «Trygt hjem for hjemløse» i Bergen hjelper mennesker som blir kasteballer i helsevesenet.

Det var forskerne Thomas Svendsen fra Universitetet i Stavanger og Hilde Sylliaas og Anne Langaas fra Oslo Met som ønsket å sette i gang et prosjekt i forbindelse med oppstart av Gatehospitalet i Bergen i 2020.


Forskerne så behovet for en tettere oppfølging av mennesker som er bostedsløse, og hadde konkrete forslag for hva som skulle til for at de skulle klare seg.

Gjennom prosjektet Trygt Hjem for hjemløse har seks personer med en kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser fått tettere oppfølging når de skal flytte i egen bolig.


Her er miljøarbeider Gunnar Emmerhoff i samtale med en beboer på Bakkegaten, Frelsesarmeens Bo- og omsorgssenter i Bergen.

• Foto: / Tekst: Randi Bjelland
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post
Microsoft Teams image 2 Trygghet For De Utrygge
– Min opplevelse er at kommunen dessverre ikke har det sterke apparatet som skal til for å tilstrekkelig kunne hjelpe mennesker som har vært uten bolig hele sitt voksne liv, sier sosionom Guro Berg, boveileder i Trygt hjem for hjemløse. (Ill.foto: Mette Randem)
Flere av dem jeg har fulgt opp har klart å ta mer kontroll over eget liv.
– Sosionom Guro Berg, boveileder i Trygt hjem
1 Trygghet For De Utrygge
Bergen kommune anerkjenner at det er personer med en kombinasjon av rus og psykiatri som har dårligst dekning av sine behov når det gjelder bolig, arbeid, behandling og aktivitet. De har startet et forbedrings- og utviklingsarbeid for å gjøre tjenestene bedre. (Foto: Trond Berg)
3 Trygghet For De Utrygge
Noen fikser overgangen fra institusjon til egen bolig helt greit selv, men det er de som har mislykkes så mange ganger før, vi virkelig ønsker å hjelpe – for at det skal gå bra denne gangen, sier Guro Berg i prosjektet Trygt Hjem for hjemløse. (Foto: Trond Berg)
20190916 112120 Trygghet For De Utrygge
20211226 160356 Trygghet For De Utrygge
Boveileder i prosjektet Trygt hjem for hjemløse, Guro Berg, har dette året fulgt opp seks personer som har en kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser. Blant annet har hun gått ukentlige turer med to av deltakerne, der «terapihunden» Hopi også er en viktig deltaker.

Abonner på Krigsropet

Krigsropet er en gave til deg selv eller andre som varer hele året. I tillegg til at den støtter Frelsesarmeens viktige arbeid. Magasinet sendes ut en gang i uken.

Bli abonnent