I sporet beh

Vil sikre barnetrygden

I to av tre kommuner blir familier som mottar sosialhjelp fratatt barnetrygd. Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner støtter Redd Barnas underskriftskampanje for å lovfeste at sosialhjelpsmottakere sikres barnetrygd.

• Foto: Mette Randem Tekst: Randi Bjelland/Artikkelen er hentet fra Krigsropet nr. 48, 2021
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Siden det er opp til det enkelte Nav-kontor å vurdere om barnetrygden skal inkluderes i sosialhjelpen, eller ikke, utvises det ulik praksis. To av tre kommuner velger å holde barnetrygden nutenfor sosialhjelpen, til tross for at tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnefattigdommen har tredoblet seg de siste 20 årene. Nå er det mange frivillige organisasjoner som sier høyt og tydelig fra om forskjellsbehandlingen. Frelsesarmeen er blant dem som støtter Redd Barnas underskriftskampanje for å få til en lovendring.

Les mer om Krigsropet her

– Det er unødvendig at det er ulik praksis i de ulike kommunene. Vi bør få en presisering i lovverket om at barnetrygden holdes utenfor når man beregner sosialhjelp. Det løser ikke alle problemer, men det skaper en forutsigbarhet både for kommunen og familien. Det er egentlig ikke snakk om mye penger for hver enkelt kommune og for hele Norge. Men for den enkelte familie utgjør det mye, sier Elin Herikstad, seksjonsleder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen.

Angår 70 000 barn

Hun vet at familiefattigdom er en sammensatt og vanskelig problematikk som ikke bare handler om økonomi, men også andre faktorer som helse, utenforskap og mangel på språkkunnskaper. Hun tror likevel at å sikre sosialhjelpsmottakere en rettighet som alle andre foreldre i landet får, vil utgjøre en forskjell for de rundt 70 000 barna i Norge som lever i familier som mottar sosialhjelp. Barnetrygden er i dag på 1054 kroner i måneden for barn over seks år, og 1654 kroner for barn under seks år.

– Det er penger til klær og utstyr til barna, fritidsaktiviteter, eller mat på bordet. For de som har lite, utgjør barnetrygden en stor forskjell. Det blir mye penger i løpet av et år, sier Herikstad.

Den største grunnen til fattigdom, er liten eller ingen deltakelse i arbeidslivet. Gjennom ulike tiltak jobber Frelsesarmeen for at familier skal bli mer robuste, både når det gjelder økonomi og nettverk. Det er et tidkrevende arbeid. Imens er ofte barna i avgjørende faser der det sosiale livet er veldig viktig.

– Når man lever på et minimum, er det ofte penger til aktiviteter, klær og utstyr som må kuttes. For barn er det viktig at man bor trygt, at man har nok og riktig mat og har det fint hjemme. For ungdom er det sosiale ekstra viktig, sier Herikstad.

Hun vet om barn som kan fortelle at venner slutter å invitere dem med på aktiviteter, fordi de så ofte har sagt at de ikke kan delta.

– Da er det lett å ramle ut av den sosiale settingen. Vi vet at barn i lavinntektsfamilier deltar sjeldnere på fritidsaktiviteter. De har sjeldnere med seg venner hjem. De opplever mer ensomhet, sier Herikstad.

Portrett av Elin Herikstad, leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling.
– For de som har lite, utgjør barnetrygden en stor forskjell. Det blir mye penger i løpet av et år, sier Elin Herikstad, leder for Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling.

Et viktig spillerom

Alle andre muligheter skal være prøvd. Beregningen av sosialtrygd er veldig streng. Får man en gave, eller vinner 2000 kr på et Flax-lodd, skal det egentlig trekkes fra det man får i sosialhjelp.

– Uforutsigbarhet i økonomien fra måned til måned, kan være stor for disse familiene. Hvis de uansett har barnetrygden, ville det vært en trygghet. Frelsesarmeen har skrevet under på Fritidserklæringen, som gjennom Barnekonvensjonen og norsk lovverk stadfester barns rett til lek, fritid og hvile. Å ta barnetrygden fra de mest sårbare familiene, samsvarer ikke med dette.

– Det er mange utgifter når man har barn. Vi bruker barnetrygden forskjellig. Om det er nye sko, sykkel, parkdress, eller et kinobesøk og aktiviteter, varierer etter alderen på barnet. Men uansett gir barnetrygden et spillerom som er viktig å ha, og ekstra viktig for de som har dårlig råd, sier Elin Herikstad.

Abonner på Krigsropet

Krigsropet er en gave til deg selv eller andre som varer hele året. I tillegg til at den støtter Frelsesarmeens viktige arbeid. Magasinet sendes ut en gang i uken.

Bli abonnent