Strategisirkel

– Takk for alle innspillene!

Frelsesarmeens lederråd vil gjerne takke alle som har kommet med innspill til det pågående strategiarbeidet

Sist oppdatert:

Gjennom vinteren og våren har Lederrådets arbeid med Frelsesarmeens strategi blitt presentert i flere artikler her på Perleportalen.

Det er også laget en enkel videopresentasjon til strategiarbeidet.

Takker for innspill

Høringen er nå avsluttet og lederrådet vil gjerne takke alle som har tatt seg tid til å komme med innspill. Lederrådet har gått grundig gjennom alle tilbakemeldingene og vil ta de med i arbeidet med sluttføringen av strategien som er planlagt til oktober 2020. Lederrådet anbefaler at det arbeides særskilt med å inkludere perspektiver rundt åpenhet og inkludering, disippelgjøring, vår internasjonale tilknytning og FNs bærekraftsmål.


RELATERTE SAKER