Ung jente med Krigsropet ved julegryta i Torggata, oslo

Frivillighetsmodul klar i god tid før julegrytesesongen

Den nye modulen i medlemssystemet vil hjelpe deg å få oversikt over de frivillige, planlegge og gjennomføre aktiviteter.

Sist oppdatert:

Frivillighetsmodulen er en utvidelse av eksisterende system for medlemshåndtering. Du finner den på samme sted og med samme innlogging som før https://crm.frelsesarmeen.no. 4. november skal systemet være på plass og opplæringen starter umiddelbart. Systemet er et godt verktøy for å få oversikt over frivillige, opprette, planlegge og gjennomføre arrangementer, møter, praktiske oppgaver.

Julegryta

Som en første fase i bruk av systemet, vil det bli gitt opplæring for oppgaver knyttet til Julegryta 2021 (f.eks. sett opp av julegrytevaktene og plassering ut av frivillig på de forskjellig grytene).

Julegryta 2021 vil bli brukt som en mulighet for dere – helt frivillig – til å prøve systemet, og se hvordan dette virker og kan lette hverdagen deres. Da kan dere også komme med tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, og hva som eventuelt kan forbedres.

Full oversikt og god informasjon

Etter hvert så vil løsningen kunne brukes på mye mer enn bare registering av Julegrytevakter. Alle oppgaver i korpset kan i utgangspunktet organiseres i systemet, enten det er kjøkkenansvarlige, velkomstsersjanter, møteledere og talere, teknisk ansvarlig, musikk, vask, dugnad, matutdeling osv. Løsningen brukes for å organisere vakt- og ansvarslister, gi informasjon og holde oversikt.

Opplæring

Det er selvfølgelig helt frivillig(!) om dere vil ta i bruk modulen allerede nå, men vi håper og anbefaler jo at flest mulig vil tar i bruk modulen. Vi håper og tror at løsningen kan bli en hjelp for dere i hverdagen.

Vi vil også gjøre det vi kan for å hjelpe dere å ta løsningen i bruk. Innkalling til opplæringene vil det sendes invitasjon til de nærmeste dagene, og disse kan videresendes om det er andre i korpset som også skal med, samt kan du videresende til deg selv så du får det i din personlige kalender. Om oppsatt møtetid ikke passer, svar på innkallingen og skriv om du vil bli med på et av de andre møtene om det passer bedre.

Ta kontakt

Opplæring i hovedsystemet

Skulle noen mangle, eller ha behov for gjennomgang av systemet for å administrere medlemmer, gi beskjed så kan vi få satt opp en gjennomgang med de som trenger enten opplæring eller oppfriskning.

Velferdsmodul

Det vil også komme en velferdsmodul for registrering av hvilken hjelp du har gitt hvilken familie. Der venter vi på noen oppdateringer fra leverandør, men vi kommer tilbake så snart som mulig med informasjon om det.

Ta kontakt om dere har forslag til endringer i systemet, eller trenger mer opplæring og hjelp. Med ønske om gode uker fremover.

@Syra og @Anders

Med vennlig hilsen

Anders Stangeland
Kaptein / Konsulent
Team CRM, Forvaltningsavdelingen

mob (+47) 405 47 245
anders.stangeland@frelsesarmeen.no


RELATERTE SAKER