SFU logo 2020

«SFU – deg og meg og alle»

Frelsesarmeens medlemmer, ansatte og frivillige verden over har lang tradisjon for å hjelpe hverandre, også økonomisk.

Sist oppdatert:

Grunnleggeren William Booth frontet Self Denial Appeal hvor tanken var at Guds kjærlighet skulle gis videre til andre, at folk i fortvilelse trenger ekte håp, og at ekte håp forløses gjennom velsignet praktiske handlinger.

– Som soldater, tilhørige, frivillige, offiserer og ansatte i Frelsesarmeen er vi del av en global bevegelse som i over 150 år har arbeidet med å gi mennesker tro, håp og et bedre liv, sier Frelsesarmeens programsjef, major Ann Pender.

– Denne aksjonen gjennomføres i det som i kirkeåret kalles fastetiden; tiden fram mot påske hvor man tradisjonelt har holdt tilbake på eget forbruk for å fokusere tankene mot de større spørsmålene i tilværelsen. Vi håper det blir en tankevekkende klangbunn for budskapet om at vi alle har ansvar for hverandre, understreker programsjefen.

Intern aksjon

– I motsetning til julegryteaksjonen, der vi ber folk i hele samfunnet om å gi til vårt arbeid lokalt, er dette en gave alle vi som tilhører Frelsesarmeen kan være med å gi, til det internasjonale arbeidet, sier Ann Pender. – Dette er en aksjon som alle Frelsesarmeens territorier er med om, også de som mottar støtte selv.

– I territoriet Norge, Island og Færøyene er vi heldige. Vi er en del av en Frelsesarmé som har en sterk posisjon i samfunnet og mange ressurser. Ikke alle er like godt stilt, mens også i territorier med store utfordringer deltar soldater, tilhørige, frivillige, offiserer og ansatte. De gir av det de har, la oss gjøre det samme, oppfordrer hun.

Digital fellesgudstjeneste

Behovet for solidaritet og hjelp til den internasjonale Frelsesarmeen er stort. Normalt ville «SFU – deg og meg og alle» vært markert på alle korps og et offer ville blitt tatt opp den 21.mars. Fordi vi fremdeles lever med strenge korona-restriksjoner, inviterer vi i stedet til digital fellesgudstjeneste 21. mars. Det blir god sang og musikk, informasjon om Frelsesarmeens internasjonale arbeid og andakt ved kommandør Knud David Welander. Du vil finne lenke til gudstjenesten her på perlportalen.

– Men ettersom vi ikke kan samles fysisk, vil det være en utfordring med de som gir kontanter, men det internasjonale SFU-fondet eksisterer hele året og de gavene kan gis i ettertid. Men veldig mange gir over bank eller på VIPPS, eventuelt på sms, forteller hun.

Søndag 21. mars inviterer vi til fellesgudstjeneste
– Major Ann Pender, Frelsesarmeen programsjef
Portrett Ann Pender
Major Ann Pender er programsjef i Frelsesarmeen. Foto: Mette Randem.

Se film her:

William Booth SFU montasje
Frelsesarmeens grunnlegger William Booth legger penger på "Self Denial Appeal"-bøssa. I 2020 ble aksjonen relansert i vårt territorium som "SFU - Deg og meg og alle" på Vipps og SMS - eller i en kollektbøsse nær deg.

RELATERTE SAKER