SFU logo 2020

Markering av «SFU – deg og meg og alle» 29. mars

Frelsesarmeen ønsker å markere den interne innsamlingsaksjon over hele landet på søndag. Innsamlingen, som er viktigere enn noen gang, fokuserer på den globale sammenhengen vi alle er en del av.

Sist oppdatert:

Det har gått noen uker siden den interne innsamlingsaksjon «SFU-deg og meg og alle» ble lansert her på Perleportalen, og de siste ukene har vært veldig annerledes for alle.

Behovet for solidaritet og hjelp til den internasjonale Frelsesarmeen er der derimot fortsatt, i aller høyeste grad. Selv om ordet «dugnad» er blitt brukt mye den siste tiden, er også dette et ord som man ønsker å bruke i forbindelse med årets innsamling.

– I motsetning til julegryteaksjonen, der vi ber folk i hele samfunnet om å gi til vårt arbeid lokalt, er dette en gave alle vi som tilhører Frelsesarmeen kan være med å gi, til det internasjonale arbeidet, sier major Ann Pender, Frelsesarmeens programsjef.

– Dette er en aksjon som alle Frelsesarmens territorier er med om, også de som mottar støtte selv.

– Kan vi fortsatt gjennomføre dette?

– Ja, så absolutt! mener Ann Pender.

– Men ettersom vi ikke kan samles fysisk, vil det være en utfordring med de som gir kontanter, men det internasjonale SFU-fondet eksisterer hele året og de gavene kan gis i ettertid. Men veldig mange gir over bank eller på VIPPS, eventuelt på sms.

Jeg vil be om å denne aksjonen markeres nå på søndag, enten dere har digitale gudstjenester/andakter lokalt eller ikke.
– Major Ann Pender, Frelsesarmeen programsjef
Ann Pender
Major Ann Pender er programsjef i Frelsesarmeen. Foto: Mette Randem.

Se film her:

Hva er SFU – deg meg og alle?

Frelsesarmeens medlemmer, ansatte og frivillige verden over har lang tradisjon for å hjelpe hverandre, også økonomisk. Grunnleggeren William Booth frontet Self Denial Appeal hvor tanken var at Guds kjærlighet skulle gis videre til andre, at folk i fortvilelse trenger ekte håp, og at ekte håp forløses gjennom velsignet praktiske handlinger.

– Som soldater, tilhørige, frivillige, offiserer og ansatte i Frelsesarmeen er vi del av en global bevegelse som i over 150 år har arbeidet med å gi mennesker tro, håp og et bedre liv, sier Frelsesarmeens programsjef, major Ann Pender.

– Aksjonen gjennomføres i det som i kirkeåret kalles fastetiden; tiden fram mot påske hvor man tradisjonelt har holdt tilbake på eget forbruk for å refokusere tankene mot de større spørsmålene i tilværelsen. Vi håper det blir en tankevekkende klangbunn for budskapet om at vi alle har ansvar for hverandre, avslutter programsjefen.

– I territoriet Norge, Island og Færøyene er vi heldige. Mens vi er en del av en Frelsesarmé som har en sterk posisjon i samfunnet og mange ressurser, er det mange land som arbeider under vanskeligere kår.

Skal Frelsesarmeen fortsatt kunne tilby suppe, såpe og frelse i mer enn 130 land, er det fortsatt nødvendig med en dugnad hvor vi deler på ressursene.
– Ann Pender, programsjef
William Booth SFU montasje
Frelsesarmeens grunnlegger William Booth legger penger på "Self Denial Appeal"-bøssa. I 2020 relanseres aksjonen som "SFU - Deg og meg og alle" på Vipps og SMS - eller i en kollektbøsse nær deg.

RELATERTE SAKER