FA medvirkningsreform skjerm 1350x900

#stemfrem din kandidat til Frelsesarmeens hovedstyre

Er du medlem, offiser eller ansatt i Frelsesarmeen? Da kan du denne våren 1) nominere en kandidat til det nye hovedstyret og/eller 2) stemme frem en ønsket kandidat.

Sist oppdatert:
Bile av organisasjonskart med fire blå bokser nedover.
NYE LINJER: Fra 1. juni endres Frelsesarmeens rådsstruktur. Øverst vil internasjonalt hovedkvarter (The General) sitte. Deretter kommer hovedstyre (Governance Board) etterfulgt av ledergruppe (Management Board). Mellom hovedstyre og ledergruppe befinner følgende komitéer seg: Revisjon, nominasjon samt tro og verdi.
Tegning av et beige bord sett ovenifra med elleve stoler rundt. Alle har piler ut med tekst som forklarer.
11 PLASSER: Her får du svar på hvem som kan sitte i den nye hovedstyret. Sjekk hva det står på de enkelete setene. Illustrasjon: Randi Matland

RELATERTE SAKER