Hender harstad
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

FAbo

Noen ganger trenger man hjelp til å mestre en selvstendig bosituasjon. FAbo tilbyr oppfølging i egen bolig, med mål om å fremme mestring i eget liv.


RELATERTE SAKER