den viktige julegryta elin herikstad

Den viktige julegryta

– Frelsesarmeens julegryteinnsamling er ekstra viktig i år, sier Elin Herikstad, leder for velferd og utvikling.

• Foto: Mette Randem / Tekst: Randi Bjelland


Tradisjonen tro vil Frelsesarmeens julegryter dukke opp rundt om i landet, også i digital form. Elin Herikstad, leder av Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling, påpeker at pengene som kommer inn lokalt, brukes lokalt.

– Frelsesarmeen er til stede i over hundre lokalsamfunn, og vi ser mange behov. Noen steder har for eksempel mest fokus på barnefamilier og de med store levekårsutfordringer, andre trenger mest støtte til å hjelpe de som sliter med rus, sier Herikstad.

Mye av pengene går til å skape en god jul, for å forebygge ensomhet, og for å gi dem som trenger det mat, klær og julegaver. Men det som kommer inn i grytene går også til tiltak hele året, for eksempel ferietilbud for barnefamilier.

– Mange av familiene som får et ferietilbud lever i vedvarende lavinntekt, men det kan også være andre utfordringer. Julegrytepengene kan også gå til å opprettholde et omsorgssenter slik at Frelsesarmeen kan være til stede i det lokalsamfunnet.

En spesiell jul

Herikstad understreker at det er en spesiell jul vi går i møte. Det er flere ensomme på grunn av korona-restriksjoner. Mange har mistet jobben eller er permitterte.

– Behovet for en håndstrekning er større enn noen gang. Mange har fått hverdagen snudd på hodet, og folk som aldri har trengt hjelp før, kontakter oss. De som hadde det vanskelig fra før, har det enda vanskeligere nå, sier Herikstad, som er opptatt av at Frelsesarmeen skal være relevante for flest mulig. I praksis kan det være å hjelpe med akutte behov på gata, eller å dra på hjemmebesøk.

Juleutdelinger eller annen hjelp i regi av Frelsesarmeen kan også være en inngangsport til å bli en del av det lokale Frelsesarmé-fellesskapet:

– Når vi opplever vanskelige ting i livet, er det ekstra sårbart å være alene. Vi vil bruke ressurser på å vise at vi er til stede i de ulike lokalsamfunnene, at vi ønsker folk alt godt og vil gå en mil sammen med dem. Årets julegryteinnsamling er ekstra viktig i år, fordi så mange opplever ensomhet, isolasjon og dårlig økonomi, sier Herikstad.

Hun presiserer at smittevernet under både innsamling og utdeling blir tatt på høyeste alvor:

– Vi går nøye gjennom alle prosedyrer med tanke på smittevern, slik at det skal være så trygt som mulig. Selv om juleutdelingen vil ta litt lengre tid enn før fordi vi ikke kan samle så mange på én gang, er målet å nå ut med det som trengs, sier Herikstad.

I tillegg til kontanter kan man gi i Julegryta både via å vippse til 2309 og sende sms GAVE til 2309 (kr 200)

– Frelsesarmeen ønsker å svare på behovene i samfunnet, og vi håper at de som har mulighet til å gi, gjør det, og at de som har behov for det, ber om hjelp. Vi må alle gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre til å få en god jul, sier Elin Herikstad.

Gi håp i ei gryte

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?

Andre måter å gi på:
Vipps til 2309
Gi et bidrag til kontonummer 3000.15.07350