Kongsberg akuttmottak 2 BEH

Frelsesarmeen fortsetter driften av akuttmottaket på Kongsberg.

Frelsesarmeen hadde opprinnelig en avtale på drift av akuttmottaket på Kongsberg i ett år - ut februar måned 2023. Avtalen er nå forlenget med ett år, med opsjon på ytterligere ett år.

• Foto: Frelsesarmeen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Mer enn tolv måneder har gått siden Ukraina ble invadert av nabolandet Russland. Fra dag én har Frelsesarmeen gjort en innsats for ukrainske flyktninger, både her hjemme og i utlandet.

Det største løftet Frelsesarmeen i Norge har gjort her til lands er å etablere og drifte et akuttmottak for ukrainske flyktninger på Kongsberg. Allerede 23. mars 2022 var dette et operativt senter, og fortsatt er det stor aktivitet og et midlertidig bosted for mange ukrainere som forlot det krigsherjede hjemlandet. Opp mot 700 personer kan bo her samtidig, og senteret er gjerne det første møtet ukrainske flyktninger har med Norge – før de bosettes rundt om i landet.

Til nå har 2437 personer bodd på vårt mottak på Kongsberg. 2014 av dem har flyttet videre til fast bosetting i norske kommuner over hele landet.

Engasjert ute og hjemme

Allerede ved krigsutbruddet var Frelsesarmeens folk på plass ved grensene for å ta imot flyktningene som kom, og innimellom krigshandlingene var man ute på gatene i Ukraina for å dele ut mat og annet som folk trengte. Det kom også ut hjerteskjærende historier om fødsler på undergrunnen og hvordan folk tro til for å hjelpe.

Frelsesarmeen i Norge har støttet det internasjonale arbeidet både med om lag 10 millioner kroner i pengestøtte til hjelpeprosjekter både i Ukraina og i nabolandene samt også med deltakere i nødhjelpsteam, organisert av vårt internasjonale hovedkvarter.

– Vi vil uttrykke en dypfølt takk til alle som har vært med på å bidra spesielt i denne uvirkelige tiden. Det har vært flott å se en så stor hjertevarme som ukrainske flyktninger har blitt møtt med her i territoriet dette siste året, sier kommandørene Lisbeth og Knud David Welander, territorialledere for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Fram til i dag har over 38 000 personer fra Ukraina søkt om beskyttelse (asyl) i Norge siden krigsutbruddet. Omkring 2500 av dem bor, eller har bodd på vårt senter i Kongsberg.

Det planlegges for 40.000 flyktninger fra Ukraina til Norge i 2023.

Ukraina United 14
Sist sommer deltok et lag fra Frelsesarmeens akuttmottak for flyktninger på Norway Cup i Oslo.

Hjelp fra lokale korps

Også her hjemme har Frelsesarmeen tatt i mot og lagt til rette aktiviteter for ukrainske flyktninger på små og store steder over hele landet.

Frelsesarmeen er lokalisert med korps (kirke og nærmiljøsentre) og enheter fra vår sosialavdeling over hele Norge. Dette er derfor et naturlig samlingspunkt for ukrainske flyktninger, som både har blitt kjent med organisasjonen gjennom mottakssenteret på Kongsberg men også møtt våre folk lokalt i tilknytning til andre flyktningemottak samt der de har blitt bosatt rundt om i landet.

Så langt har 100.000 norske kroner gått til Ukraina-relatert respons fra 50 av landets korps og institusjoner. Dette har blant annet resultert i:

 • 2793 varme måltider
 • 1587 matposer
 • 428 personer har fått psykososial støtte

I tillegg er det arrangert en rekke språkkafeer, dagsturer, ferier for familier, matutdelinger, skolehjelp, Home Start med ukrainskspråklige koordinatorer, åpen kirke og mye mer.

Internasjonalt

Frelsesarmeen i Norge støtter også opp om aktiviteter i andre territorier, og har vært involvert i totalt 14 prosjekter i Ukrainas naboland, Moldova, Georgia, Romania, Ukraina, samt i Ungarn og Norge.

Blant prosjektene finner vi disse:

Moldova

 • Fokuset i landet har vært midlertidige bosteder for ukrainske flyktninger. Om lag 300 kvinner, 50 jenter, 50 gutter og 100 menn har fått hjelp her.
 • Det er delt ut pakker med klær, sko og skolemateriell til om lag 4000 barn.
 • Det nye korpset i Beltsi har hatt behov for et kjøkken for å tilberede mat, og et trygt sted for flyktninger og for å invitere inn lokalsamfunnet. Lokalene kan ta 150 personer.

Georgia
Innsatsen i Georgia er rettet inn mot ukrainske familier som trenger hjelp i Tbilisi og Batumi. Bistanden har bestått i utdeling av matprodukter, hygieneartikler for kvinner, barneklær, melkeerstatninger, bleier osv. Nærmere 900 personer, de fleste kvinner, har fått hjelp her.

Ukraine crisis Romania 23
En av Frelsesarmeens hjelpearbeidere i Romania.

Romania

 • En rekke hjelpeaktiviteter har så langt funnet sted i Romania, der det til enhver tid er tre team á 3-4 personer fra andre territorier som bidrar til det lokale arbeidet i 1-2 måneder.
 • 2500 ukrainske barn har mottatt en full sekk med skolemateriell.

Georgia

 • Her har det vært arrangert to ti dager lange sommerleire for barn i Ureki. 150 barn og deres familier deltok, og her spilte Norge en viktig rolle i gjennomføringen.
 • I Georgia er det også gjort en innsats for å sørge for mat og vann, samt hygienepakker. Det er arrangert aktiviteter for barn og finansiert psykologhjelp.

Ukraina

 • Det er også del ut hygienepakker, mat, babyartikler, skolemateriell og sørget for leie av bosteder.
 • Til Ukraina er det kjøpt inn fire biler.

Les også:

Blessed are the Peacemakers (The Salvation Army, 24. februar, 2023)

Vi ber for Ukraina