Ukrainakart

Arbeidet i Ukraina og i landene rundt

Frelsesarmeen har hatt tilstedeværelse i Øst-Europa i en årrekke. Dermed kunne vi mobilisere umiddelbart, da krigen i Ukraina brøt ut i februar 2022.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Fordi Frelsesarmeen allerede hadde lokasjoner flere steder i Ukraina og i nabolandene, var det mulig å raskt etablere et omfattende hjelpeapparat i regionen.

Den umiddelbare innsatsen ble finansiert med midler fra Frelsesarmeens internasjonale hjelpefond. Samtidig ble det igangsatt innsamlingsaksjoner i en rekke land, som Norge.

Hjelper medmennesker i krise

De første hjelpetiltakene bestod i å sørge for nødhjelp i form av husly, mat og drikke, sanitærartikler, klær og lignende. Fortsatt er det behov for denne type akutt nødhjelp, men siden mange flyktninger nå har funnet oppholdssted i landene rundt Ukraina og verden ellers, har situasjonen endret seg til også å omfatte andre behov.

Et halvt år etter krigens start har Frelsesarmeen fortsatt stor aktivitet i regionen – og våre lokale folk hjelper medmennesker i krise, med vann og mat, husly og hjertevarme, samtale og annen hjelp.

Stor giverglede i Norge

Her til lands har det til nå blitt samlet inn nærmere 12 millioner kroner til Frelsesarmeens arbeid for ukrainske flyktninger (per august 2022). 70 prosent av disse midlene er avsatt til aktiviteter i Ukraina og nabolandene. De resterende 30 prosentene benyttes til aktiviteter for ukrainske flyktninger på Island og i Norge.

Viser Frelsesarmeens arbeid under krigen i Ukraina mars 2022
Viser Frelsesarmeens arbeid under krigen i Ukraina mars 2022
Viser Frelsesarmeens arbeid under krigen i Ukraina mars 2022
Viser Frelsesarmeens arbeid under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeen ansatte og frivillige hjelper ukrainske flyktninger, både i Ukraina og i landene rundt.

Midler samlet inn av Frelsesarmeen Norge kommer til nytte her:


Ukraina

I Ukraina hadde Frelsesarmeen et eksisterende arbeid på ni lokasjoner før krigens utbrudd. Fra første dag har våre offiserer, ansatte og frivillige i Ukraina åpnet dørene for å tilby mat, midlertidig husly og annen nødvendig nødhjelp til de mange som har vært rammet av krigshandlingene og har vært på flukt.

Hittil har Frelsesarmeen i Ukraina servert 19 459 varme måltider, delt ut 15 350 matposer, og bidratt med hygieneartikler eller annet nødvendig utstyr til over 12 500 mennesker.

Midler fra Norge har blant annet bidratt til innkjøp av mat og annet materiell, sikret nødvendig oppbemanning og muliggjort anskaffelse av biler for å tilrettelegge for en utvidet respons. I den nærmeste tiden vil støtte fra Norge bidra til å sikre akuttovernatting til 1000 mennesker, skoleutstyr til 600 barn, samt nødhjelp til en utsatt gruppe romfolk som har blitt ytterligere marginalisert av krigen i grenseområdene rundt Ungarn.

Moldova

Når krigen brøt ut åpnet samtlige av Frelsesarmeen sine 15 korps (kirker og nærmiljøsentre) i Moldova dørene, for å tilby bistand og akuttovernatting til flyktninger.

Støtte fra Norge har bidratt til både bemanning og utstyr for å muliggjøre akuttovernatting for 500 flyktninger ved Frelsesarmeens hovedkontor i Chisinau, samt utdeling av mat og hygieneartikler til minst 3000 flyktninger, og utdeling av informasjonsmateriell knyttet til menneskehandel.

Frelsesarmeen i Norge har i en årrekke hatt et partnerskap med Frelsesarmeen i Moldova, blant annet gjennom støtte til et etter-skoletidstilbud for barn fra sårbare familier. I den nærmeste tiden vil støtte fra Norge bidra til å styrke og utvide dette tilbudet ved fem lokasjoner i Moldova for å kunne inkludere og integrere ukrainske barn.

Georgia

I Georgia har Frelsesarmeen bidratt med mat, hygieneartikler, og akuttovernatting, samt aktiviteter for barn og psykologhjelp til flyktninger.

Støtte fra Norge har bidratt til gjennomføring av to sommerleirer for 110 flyktningbarn fra Ukraina i Georgia, og vil i den nærmeste tiden gå til innkjøp av mat og hygieneartikler til 1500 flyktninger.

Romania

Romania har det siden krigsutbruddet blitt registrert over én million grensepasseringer fra grensen til Ukraina. Frelsesarmeen har fra første dag jobbet både i grenseområdene og ut ifra eksisterende sentre rundt omkring i landet med å ta imot flyktninger.

I grenseområdene har forebygging av menneskehandel og utnyttelse av sårbare flyktninger vært et særlig fokus. På oppdrag fra myndighetene bidrar Frelsesarmeen i arbeidet med mottak og registrering av flyktninger på det største mottakssenteret på et konferansesenter i hovedstaden Bucuresti. Ut fra dette arbeidet har det foreløpig blitt delt ut «vouchers» (matrasjoner) til 34,376 mennesker.

Frelsesarmeen i Norge har de siste årene hatt et utstrakt samarbeid med Frelsesarmeen i Romania knyttet til å styrke levekårene for romfolk og andre utsatte mennesker i Bucuresti, Ploesti og Iasi. Siden krigsutbruddet har støtte fra Norge bidratt til å understøtte nødhjelpsinnsatsen fra de eksisterende lokasjonene.

Personell fra Norge har supplert det lokale nødhjelpsteamet og bidratt til innsatsen ved mottakssenteret i Bucuresti. I den nærmeste tiden bidrar støtte fra Norge konkret til utdeling av sekker før skolestart for 2500 ukrainske barn som skal begynne på skolen i Romania.

Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid i Moldova og Romania under krigen i Ukraina mars 2022
Frelsesarmeens arbeid pågår fortsatt for fullt i Ukraina og nabolandene.