Ukraina 5456

Takk for støtten!

Frelsesarmeen i Norge har samlet inn 11 millioner kroner øremerket hjelp til ukrainske flyktninger. 70 prosent av midlene har så langt gått til ulike aktiviteter i østeuropeiske land. 30 prosent har gått til å hjelpe ukrainere, som har flyktet til Norge.

• Foto: Mette Randem
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Et halvt år har gått siden krigen brøt ut i Ukraina. Fra dag én har lokalt ansatte og frivillige i Ukraina og omkringliggende land vært på plass med vann, mat, husly, praktisk bistand og nødvendig omsorg for mennesker i nød. Fortsatt gjøres en betydelig innsats i hele regionen, som inkluderer Polen, Moldova, Russland, Slovakia, Romania, Tsjekkia, Georgia, Ungarn og Litauen.

Rask mobilisering av hjelpearbeidet

I Norge holdes også trykket på hjelpearbeidet oppe og en rekke lokale tiltak er satt i gang både nasjonalt og lokalt.

– Den første, omfattende responsen nasjonalt og internasjonalt ble finansiert av tidligere innsamlede midler. At så mange gir til vårt arbeid – også når det ikke er store kriser som i Ukraina, gir oss ryggrad til å mobilisere umiddelbart ved behov. Deretter har vi gått bredt ut for å samle inn midler, for å sikre at hjelpearbeidet øremerket ukrainske flyktninger kan opprettholdes over en lang periode, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

På Kongsberg drifter Frelsesarmeen dessuten et av landets største akuttmottak, på oppdrag fra UDI.

To personer fra Frelsesarmeen står utenfor varebil og holder fram sko og skoesker
På forespørsel fra UDI leverte Oslo Slumstasjon sko til flyktningemottaket på Scandic Helsfyr. Skoene ble gitt av Viking footwear.

Fortsatt stort behov

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at så langt i år har 24 309 ukrainske borgere søkt om asyl i Norge, fordelt på 8153 barn, 11 879 kvinner og 4277 menn. Fortsatt registreres flere titalls søknader om asyl fra ukrainere hver eneste dag.

– Denne krisen er på ingen måte over, og behovet for en rekke hjelpetiltak både internasjonalt og i Norge er fortsatt stort. Derfor er vi svært takknemlige for alle gaver som er gitt og fortsatt gis til Frelsesarmeens for ukrainske flyktninger både her hjemme og i Øst-Europa, sier Smith-Solevåg.

De øvrige 30 prosentene har gått til arbeid ved Frelsesarmeens lokale enheter i Norge.

Eksempler på aktiviteter her i Norge er:

Kafé for flyktninger

Kafé for flyktninger i Tromsø ble dannet ei kort stund etter utbrudd av krigen i Ukraina i februar. Kafeen i utgangspunktet ble startet for å møte flyktningenes sine øyeblikkelig behov etter en lang og tøff reise. I det siste har det også utviklet positiv til en sosial møteplass. Alle, både voksne og barn uansett bakgrunn, er velkommen. Her møtes lokale tromsøværinger og ukrainere som nylig har flyttet til Tromsø over en kopp kaffe og litt mat.

Tilsvarende tilbud, der Frelsesarmeen tilbyr språkopplæring, mat og klesutdeling, finnes også på Sammen, Grønland korps i Oslo.

Home-Start Familiekontakten for ukrainske familier

Frelsesarmeen drifter Home-Start Familiekontakten (HSF) flere steder i Norge. Nå utvides engasjementet med et eget prosjekt rettet inn mot ukrainske familier i de bydelene i Oslo der Frelsesarmeen allerede er etablert med Home-Start. Det er ansatt en egen prosjektleder som skal koordinere aktivitetene – og allerede 1. september starter et kurs for frivillige som har meldt seg til tjeneste.

Unge ukrainere involveres i Dynamo

Frelsesarmeen har et eget ungdomsteam «Dynamo», som i løpet av ett år gjennomgår ledertrening for unge, og opplæring i hva det vil si å jobbe som barne- og ungdomsarbeidere. Her er planen å involvere to ukrainske unge voksne.

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg
gs@frelsesarmeen.no

Telefon 951 83 155