Deltaker i samtale med ansatt fra Mellom oss-prosjektet
NY RAPPORT: Deltakernes utbytte og opplevelser av deltakelse i Mellom oss-prosjektet har blitt dokumentert årlig. Deltakere har sammensatte utfordringer, blant annet med rus og avhengighet (1/3 av deltakerne). • Foto: Mette Randem

Slik hjelper dialog innsatte og nylig løslatte

Fem års prosjektarbeid gir verdifull erfaring som viser hvordan dialog hjelper innsatte og nylig løslatte på veien tilbake til samfunnet. Kom og hør mer om prosjektet!

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Verdifull erfaring fra «Mellom oss»-prosjektet blir presentert av forsker Thomas Solgård Svendsen, den 21. mars i Frelsesarmeens lokaler på Grønland.

Gjennom nesten fem år har vi arbeidet med innsatte og nylig løslatte for å styrke deres private relasjoner og nettverk.

Målsettingen er å forebygge ny kriminalitet, bedre psykisk helse og redusere rusmiddelbruk gjennom arbeid med nettverk, sosial fungering og inkludering. Frelsesarmeen mener tilbudet er unikt, og at det fyller et hull i oppfølgingstilbudene som har eksistert til nå.

Solgård Svendsen har utarbeidet en fersk rapport som tar for seg tilbudet. Kom og hør mer om hvordan «Mellom oss» er utformet, erfaringer vi har gjort oss og hvilke mulige alternativer som finnes videre.

Les rapporten her

Meld deg på

Påmelding sendes til mellom.oss@frelsesarmeen.no
Tidspunkt:
Tirsdag 21. mars klokken 14.00-15.00
Adresse: Grønlandsleiret 30

Enkel servering.
Arrangementet er åpent for alle.

Les mer om arrangementet på Facebook. Vi håper å se deg!

Hva er «Mellom oss?»

«Mellom oss» er et eksempel på at gode ideer ofte skapes av fagfolk som kjenner hvor skoen trykker når de tjenestegjør ute i felten.

Frelsesarmeen erfarte at det manglet et oppfølgingstilbud som rettet seg mot innsattes utfordringer i relasjoner, og et tilbud som målrettet arbeidet med å styrke private nettverk. I møte med nylig løslatte oppdaget vi at manglende nettverk ble nevnt som en fellesnevner – mange opplevde å stå alene og ensomme etter løslatelse.

Dermed ble «Mellom oss» etablert for rundt fem år siden. Både vår erfaring og forskning viser at gode relasjoner er med på å skape en buffer mot alle typer utfordringer som oppstår rundt løslatelse – en periode som vi vet er sårbar med tanke på tilbakefall til kriminalitet og/eller rus.

Gjennom dialog med deltakerne har vi skapt et godt fungerende tilbud, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i fengslene/overgangsboligene. Prosjektet har gitt oss verdifull erfaring som nå er presentert i en fersk rapport utarbeidet av forsker Thomas Solgård Svendsen. Solgård Svendsen er rådgiver for Frelsesarmeens rusomsorg og Stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).