46444500035 f1c3d8465f k 1

Frelsesarmeen, homofili og likekjønnet ekteskap

Ulike mennesker reflekterer seg fram til ulike konklusjoner hos oss som i kirkelandskapet for øvrig. Som global bevegelse med felles regelverk forholder vi oss til dette – og samfunnsutviklingen i over 130 land og kulturer samtidig.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Åpent og inkluderende. Homofile er – på lik linje med alle andre – velkomne som medlemmer, sivilt ansatte, ansatte i lederstillinger, frivillige, i aktiviteter og gudstjenestefellesskap og som gjester og brukere i våre tiltak. Vi verdsetter og er glade for alle de som har sin plass og har engasjert seg i hele bredden av Frelsesarmeens virksomhet.

Frelsesarmeens syn på ekteskap er felles for de over 130 landene vi arbeider i, hvor ekteskap forstås å være mellom en mann og kvinne. Dette virker inn på hvem som blir uniformerte soldater – men ikke på hvem som ellers kan arbeide eller engasjere seg i Frelsesarmeens virksomhet.

Les også: Uttalelse om angrepet 25. juni 2022

Høyt under taket for ulike ståsteder. Frelsesarmeen mener at Bibelen er inspirert av Gud, og har den som utgangspunkt for sin teologi og etikk. Hver generasjon og kultur forsøker å forstå hva Bibelen sier i sin egen samtid. Ulike mennesker reflekterer seg fram til ulike konklusjoner hos oss som i kirkelandskapet for øvrig, og vi vet at det kan oppleves utfordrende. Dette krever stor grad av raushet for ulike ståsteder, og en refleksjon rundt mangfold og etikk. Frelsesarmeens offisielle standpunkter på etiske spørsmål er ikke bindende for de enkelte medlemmer, ansatte og frivillige.

Frelsesarmeen erkjenner at det er krevende å forholde seg til samfunnsutviklingen i så mange land og kulturer samtidig. Vi forstår at tilnærmingen vi har hatt ikke alltid har vært omsorgsfull nok, og at vi ikke i tilstrekkelig grad har forstått smerten praktiseringen av regelverket har medført.

Åpen dialog. I spørsmål om teologi og etikk er vi opptatt av å føre en åpen dialog, og spørsmålet om likekjønnede ekteskap har vært både på den internasjonale og nasjonale agendaen de siste årene, selv om det ikke er signaler om endring internasjonalt. Vi ønsker en samtale som ikke polariserer, men som belyser godt og øker forståelsen for hvordan vi kan leve med uenighet. Vi har allerede begynt med samtaler om likekjønnet ekteskap og disse fortsetter.

Les også: De viktige samtalene