Barnefattigdom julegryta 2021

Nøden kan finnes i alle nabolag

Derfor driver Frelsesarmeen nå med folkeopplysning i sosiale medier.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Frelsesarmeen kjører i disse dager en annonsekampanje i sosiale medier for å skape oppmerksomhet rundt det faktum at 115.000 barn i Norge lever i vedvarende fattigdom.

Dette er en vesentlig motivasjon for Frelsesarmeens julegryteaksjon som i over 100 år har samlet inn penger til mat, klær, omsorg og fellesskap for barnefamilier, og også til minstepensjonister, rusavhengige og ensomme. I år er det et spesielt fokus på familiefattigdom.

Hvor kommer tallene fra?

Tallet 115.000 er hentet fra SSBs siste tilgjengelige tall over «barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt». Men – et så stort tall er vanskelig å forstå og se for seg hva betyr i praksis. Derfor har vi fordelt dem ned på kommunenivå ved hjelp av BUFDIRs tabeller, for å gi et bilde av hva dette faktisk betyr for kommunene folk bor i.

Hvorfor gjør Frelsesarmeen dette?

Nøden kan finnes i alle nabolag, og derfor mener vi at det er viktig at folk bevisstgjøres på disse utfordringene. Behovene blant fattige i landet vårt har helt siden starten i 1901 vært grunnlaget for julegryteaksjonen vår.

Hvordan har man definert hvem som er fattige?

Frelsesarmeen baserer seg på Statistisk sentralbyrås (SSB) sine fattigdomsdefinisjoner som man kan finne her: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt

Går pengene til barna som bor i kommunen som nevnes i annonsen?

Annonsen forteller hvor mange barn som lever i fattigdom i kommunen som annonsemottakeren bor i. Julegryteaksjonen er landets eldste og varmeste dugnad, og det samles inn på en lang rekke måter rundt omkring i landet. Alle midlene går inn i sosialt arbeid. Pengene som samles inn lokalt, brukes lokalt. Midlene som samles inn på 2309 fordeles lokalt i Norge dit hvor det er størst behov.

Om ikke Frelsesarmeen finnes der – hvem går pengene til da?

Midlene i julegryta brukes til beste for mennesker i Norge, ut fra våre avdelinger i om lag 100 lokalsamfunn i Norge. Vi hjelper også i andre kommuner i den grad vi har kapasitet. Flere av tilbudene våre, for eksempel ferietilbud, kan man delta på uavhengig hvor i landet man bor.

Hvordan kan jeg hjelpe barn i min kommune

Vi i Frelsesarmeen heier på alle som vil gjøre en forskjell der de bor, uavhengig av om de støtter vårt arbeid eller ikke. Hvis Frelsesarmeen ikke er til stede der du bor og du ønsker å gi hjelp lokalt, anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunen og organisasjonslivet for å finne ut hvordan du best kan hjelpe.

Med din støtte kan vi hjelpe flere

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?

Andre måter å gi på:
Vipps til 2309
Gi et bidrag til kontonummer 3000.15.07350