Matutdeling slumstasjonen 32

Nøden øker – Norge rundt

Frelsesarmeen erfarer en kraftig økning i etterspørsel etter mat, klær – og omsorg.

• Foto: Mette Randem
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Mange har det tøft i og flere har falt utenfor i 2020. Frelsesarmeen opplever at behovet for hjelp til grunnleggende ting som mat og klær øker. Omsorg og samtaler er det også mange som oppsøker.

– Jeg har aldri før opplevd så høy etterspørsel som nå, forteller Irene Mathisen ved Frelsesarmeen på Rodeløkka (Oslo slumstasjon).

På Slumstasjonen møter vi mange med ulike bakgrunner. En fellesnevner er at de står i svært vanskelige økonomiske valg. Som å velge mellom mat på bordet, eller nye sko til barna.
– Irene Mathisen, leder for Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo

– I fjor kom det innom opptil 200 per dag i november, og vi forventer en økning i år på grunn av konsekvenser av korona-pandemien, sier Mathisen.

Når det gjelder konkret hjelp til å kunne feire selve julaften hjemme hos seg selv med mat og gaver, forventer de også der et økt press, på rundt 900 forespørsler.

Leder for Slumstasjonen i Oslo, Irene Mathisen, pakker mat for utdeling.
Leder for Slumstasjonen i Oslo, Irene Mathisen, gjør seg klar til matutdeling. (Foto: Kristianne Marøy)

Høyt trykk

I Stavanger kjenner de også på at flere enn før oppsøker Frelsesarmeen, selv om det var enda flere under første lockdown.

– Det er et tverrsnitt av befolkningen som kommer til oss for å få hjelp. Det er enda mer synlig nå under korona, det kan være hvem som helst. Vi ser at mange bedrifter sliter, og at folk blir permitterte eller mister jobbene sine. Vi vet at mange har økonomiske forpliktelser som blir vanskeligere å betjene, forteller leder for Frelsesarmeens korps (nærmiljøkirke) i Stavanger, Anne-Grethe Amland.

– Alle kan komme i en vanskelig situasjon, og vi ser folk som trenger hjelp over tid – og noen som kun trenger hjelp i 1–2 måneder, sier Amland.

I Kristiansand har de hatt høyt trykk i mange år. Nylig åpnet Frelsesarmeen nye lokaler som blir godt besøkt.

– Vi har lang tradisjon med å gi hjelp her i Kristiansand, forteller stedets leder, Kari Klingsheim.

– 3000 barn lever under fattigdomsgrensen i Kristiansand. Det er svært høyt, sier hun trist.

– Takket være julegrytepengene kan vi gi hjelp som mat og gavekort. Gavekort gjør at foreldre selv kan kjøpe den gaven som barna deres ønsker. Det har vært svært kjærkomment. Det er krevende for mange, å ikke kunne være i stand til å gi en julegave til egne barn. Vi ser at veldig mange har det tøft, og det er de som kommer til oss, forteller Klingsheim.

En smilende frelsesoffiser ser i kameraet og bærer matkasse fra det nederlandske forsvaret.
Løytnant Ida Amelie Meyes er veldig takknemlig for hjelpen fra det nederlandske forsvaret.

Forventer flere søknader til jul

I mars opplevde Frelsesarmeen i Tromsø at det var dårlig tilgang på mat til matutdelingen fordi folk hamstret mat. Da fikk de uventet mathjelp fra forsvaret i Nederland etter en øvelse i nord.

– Vi er utrolig takknemlige for at de kan være behjelpelig i en slik krisesituasjon som vi er i nå, sa leder Ida Amelie Mayes til NRK da de lagde sak på dette.

Les saken her

Siden da har særlig turistnæringen i Tromsø vært hardt rammet under koronatiden.

– Det merker vi godt på dem som kommer for å få hjelp. Også i våre egne nettverk ser vi folk opplever å bli permittert eller miste jobb. I tillegg hjelper vi også mange innvandrere som er ufaglærte. Ikke lett å få jobb for mange i denne målgruppen, forklarer hun.

Mot jul tror de det kommer flere permitterte, som er på dagpenger eller som prøver å få ny jobb.

– Vi forventer at det kommer flere enn før, sier Mayes.

Elin Kyseth og en kollega går på trivselspatrulje i Midtbyen.
Elin Kyseth (t.v.) og kollega fra de gikk på trivselspatrulje ute i Trondheim i mars. (Foto: Frelsesarmeen i Trondheim)

Alle er velkommen

Men det er ikke bare mat og klær folk har behov for nå. Også omsorg og samtaler er viktig.

– Vi har en økning i behovet for samtaler, forteller Elin Kyseth i Trondheim.

– Vi har blant annet tilbudt de bedriftene vi har vært i kontakt med i nærområdet, å være en ressurs for dem som måtte ha behov for et samtaletilbud. Mange går gjennom ulike opplevelser og følelse av usikkerhet nå, og vi opplever behovet for samtaler er større enn de basale behovene. Man trenger heller ikke å gå gjennom en sterk krise for å ha behov for samtaler, vi er åpne for alle – du trenger ikke å ha behov for en matpose for å komme til oss. Vi er her for å gi styrke og håp, uansett hva du måtte trenge, sier Kyseth.

Hun forteller videre at mange lavinntektsfamilier kommer til Frelsesarmeen for å få det til å gå rundt. I 2019 søkte 2300 husstander om hjelp til jul.

– I tillegg ser vi at disse familiene også har det psyksisk tøft, hele tiden – det handler om å ikke få endene til å møtes på mange plan, det tærer. Vi er med dem i NAV-møter, vi snakker på vegne av dem opp mot politikere, og vi hjelper dem med mat og klær. Nå kjenner mange på at livet kan være vanskelig, og det er menneskelig å kjenne at livet kan være vanskelig, det kan være tøft. Det at vi opplever dette, gjør noe med medmenneskeligheten vår, tror jeg – vi erfarer langt flere av oss nå at livet kan være tøft. Det viktigste da er å ha håp, og vite at vi er ikke vellykkede alle sammen til enhver tid – vi er i samme båt, lever i det samme fellesskapet.

Hun mener håp er ikke alltid å tenke at alt skal bli bedre, men heller å kjenne at man er ikke alene og at det derfor er viktig å kunne ha et sted å gå, kjenne på at man har et nettverk.

– Vi er her for alle, også for dem som har eller har hatt millionlønninger. Vi ser at livet er tøft for mange akkurat nå, også de som har klart seg veldig bra helt til nå hvor de kanskje har opplevd å miste jobben. Vi er åpne for alle, avslutter hun.

Uoverkommelig for mange

Korpsleder i Sarpsborg, Siv Joensen, bekrefter at det ikke er annerledes i Østfold-byen.

– Flere trenger hjelp nå. Vi ser permitterte, mange er en i midlertidig krise. Mange som ikke har vært hos oss tidligere, har fått hjelp nå, sier hun.

– I løpet av en måned gir vi hjelp til cirka 100 barnefamilier. 70 familier leverer vi mat til en gang i måneden, da får de fire bæreposer med mat. I tillegg kommer de som henter mat hos oss på døra gjennom uken.

Det er ikke bare barnefamiliene Frelsesarmeen hjelper, bekrefter Joensen.

– Hver fredag deler vi ut til de som ikke har barn, mennesker fra rusmiljø, eldre og mennesker som mottar sosialhjelp og andre folk som sliter. Da kommer det mellom 50 og 70 mennesker.

De som lever på sosialstønad får cirka 5000 kroner utbetalt fra NAV i måneden, forteller lederen av Frelsesarmeen i Sarpsborg.

– Mange sliter med at når faste regninger som husleie og strømutgifter er betalt, så blir det ikke mye igjen til mat. Og hvis man har barn, rekker det ikke langt med ekstra utgifter som TV, klær internett, buss og lege.

Behovet for mat blir ikke mindre. Familiene skal også dekke utgifter som klær og sko til barna, dette kan være uoverkommelig for mange.
– Siv Joensen, korpsleder hos Frelsesarmeen i Sarpsborg

– Minstepensjonister har heller ikke mye ekstra å rutte med, hvis de leier og ikke eier.

– Vi merker også et «sug» etter sosial kontakt. Rett over sommeren startet vi opp igjen «Møteplassen». Nå har vi vært inne – med koronahensyn. Det er mange av de samme som kommer hit, de mangler gjerne et nettverk.

– De som trenger hjelp får alltid tilbud om en samtale hos oss. Vi vet at dette er også et behov nå inn mot jul.

Takk for din gave i julegryta!
– Frelsesarmeen

Her kan du gi i Julegryta

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?

Andre måter å gi på:
Vipps til 2309
Gi et bidrag til kontonummer 3000.15.07350