Takk for hjelpen!


Din gave gir mat, klær og omsorg.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Nå har mange det ekstra tøft. Mat, drivstoff og strømpriser er i utakt med stadig flere nordmenns lommebok. Flere enn før må be om hjelp for å klare utgiftene i hverdagen.

Takket være deg som har bidratt inn i julens varmeste dugnad, kan vi sammen gi mat, klær, omsorg og fellesskap lokalt – og til bruk gjennom hele året.

De som mottar hjelpen er lavinntektsfamilier, personer med rusproblemer, eldre, ensomme, barn og unge.

Byrden av økte kostnader kjenner vi alle, men de svakeste bærer den tyngste børa. De som tidligere klarte seg akkurat, de går under nå.

Irene Mathisen 3 7
En stor og varm takk til deg – for at du støtter vårt arbeid! Fra Irene Mathisen, daglig leder på Frelsesarmeens slumstasjon - og alle oss i Frelsesarmeen.

Mange behov dekkes

Ditt bidrag betyr mye for de 115 000 barna som lever i fattigdom og som nå kan få middag, støvler og fritidsaktiviteter.

Det betyr masse for den rusavhengige som får et varmt værested, en varm kaffe og en matpose.

Det utgjør en stor forskjell for den ensomme som får et fellesskap og en god prat.

Ditt bidrag teller, du utgjør en forskjell i noens liv.

Tusen takk for gaven og for tilliten!