Testing ved FA-sykehus under korona-pandemi, Afrika

Kampen mot korona internasjonalt

Frelsesarmeen driver rundt 30 sykehus og mer enn 200 klinikker over hele verden. Det betyr at vår medisinske stab på mange steder nå befinner seg i frontlinjen i kampen mot covid-19.

• Foto: The Salvation Army
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Major Joan Gibson, koordinator for Frelsesarmeens internasjonal helsetjeneste ved hovedkontoret i London, gir den verdensvide Frelsesarmeen jevnlige oppdateringer fra steder som har fått økonomisk støtte til å trappe opp arbeidet. Hun forteller at de håper og ber om at utstyr som er finansiert vil kunne skaffes raskt, til tross for utfordringer med iverksatte «lockdowns» og stengte grenser.

Zimbabwe

Howard Hospital, ikke langt unna hovedstaden Harare, har 140 sengeplasser. Det er det største sykehuset i Mazowe-distriktet. Der er det satt opp et telt ved sykehusets inngang for å teste pasienter før de kommer inn, slik at potensielle koronavirus-pasienter kan identifiseres umiddelbart. For å redusere spredningen av viruset, behandler Howard Hospital for tiden bare akuttpasienter og de som trenger gjentakende behandling.

I påvente av at viruset får fotfeste her, slik det har gjort andre steder i verden, er det skaffet tilstrekkelige midler til at sykehuset kan kjøpe mer smittevernutstyr, desinfeksjonsmiddel og såpe.

Tshelanyemba, et sykehus med 40 sengeplasser ligger sør i Zimbabwe, mer enn to timers kjøretur fra Bulawayo. De fleste mennene i området jobber i nabolandene og kommer bare hjem i feriene. Når grensene nå stenger, og de kommer hjem, er det bekymring for at de kan ta med seg viruset.

Sykehuset har opprettet en hjelpetelefon som landsbyboerne kan ringe for å forklare symptomene sine, slik at de kan få instruksjoner om hva de skal gjøre før de drar til sykehuset. Også her er det gitt midler til å kjøpe ytterligere utstyr, dersom COVID-19-pasienter skulle utvikle alvorlige symptomer.

Ghana

Frelsesarmeen har en rekke klinikker over hele Ghana. For øyeblikket er det få tilfeller av koronasmittede i landet, men forberedelser er gjort, i tilfelle situasjonen endres. Økt finansiering er gitt for å kunne kjøpe mer smittevernutstyr her også .

India

Frelsesarmeens sykehus Evangeline Booth i Ahmednagar, Maharashtra, har blitt bedt av myndighetene om å være det sentrale mottaket i området for å ta imot alle COVID-19 pasienter. Sykehuset har pusset opp 30 enkeltrom og gjort dem i stand til å motta koronavirus-pasienter, og ytterligere senger har blitt gjort tilgjengelige hvis dette området blir fullt.

Sykehuset har fått midler til å kjøpe to respiratorer og en BiPap-maskin (en type pustemaskin), i tillegg til annet overvåkningsutstyr, slik at de er forberedt på å ta imot alvorlige tilfeller. Fra 7. april hadde sykehuset 22 pasienter innlagt og to har blitt utskrevet. Så langt har ingen av sakene vært alvorlige.

Oppdateringene under er publisert på www.salvationarmy.org 14. april 2020 og er oversatt.

Les mer om Frelsesarmeens verdensvide arbeid under koronapandemien på www.salvationarmy.org