Fosterhjem og beredskapshjem

Et familiehjem er et privat hjem som tar i mot barn og unge. Vi leter etter deg/dere som ønsker å ha en stor betydning i et barns liv!

Har du plass til en til? Ta kontakt med oss!


Familiehjem

Vi i Frelsesarmeens barne- og familievern arbeider for å rekruttere fosterfamilier til barn som trenger forsterkede fosterhjem, også kalt familiehjem, hvor fostermor eller fosterfar er hjemme på heltid med lønn for å bedre kunne ivareta fosterbarnet.

Dette er private hjem som tar i mot barn og unge som har så store utfordringer at et ordinært fosterhjem ikke vil kunne dekke deres behov. I mange tilfeller vil plassering i et forsterket fosterhjem erstatte institusjonsopphold.

Vi har et tett og nært samarbeid med fosterforeldre, med egne fosterhjemskoordinatorer som følger opp og gir individuell veiledning. Vi vil strekke oss langt for å ivareta barnet/ungdommen og fosterforeldrene for å gi varige og gode hjem for alle parter gjennom god og tett oppfølging. Les mer om hva fosterforeldre kan forvente av oss lenger ned i teksten.

Les også: Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss gjerne!

Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 993 17 372 og 400 37 557, eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor - så kontakter vi deg.

Kontaktskjema

Dere er alltid tilgjengelige ved behov. Får gode råd når det stormer rundt oss. Dere gjør en fantastisk jobb.
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019)

Ofte stilte spørsmål

Vi vet at dette ikke er en vanlig jobb. Men med stor sannsynlighet kan vi si at denne jobben vil gi deg mening på en ny og berikende måte. Intet mindre! Å få gi et ungt menneskes liv tilhørighet og fellesskap er ikke småtteri. Det kan bety en dyptgripende forskjell i et barns liv - til det bedre.

Vi ser etter deg som ønsker å være der for barnet. Vi ser etter deg/dere som..

 • har en stabil livssituasjon og alminnelig god helse
 • har et sosialt nettverk, en robusthet, og gjerne det lille ekstra
 • kanskje har erfaring med barn/unge. Noen ganger er sosialfaglig utdannelse viktig
 • har evnen til å være tålmodig, utholdende, raus og takle at alt ikke blir som planlagt
 • har et hjerte for barn/unge, særlig overfor de som har fått en tøff start på livet
 • har gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet
 • har god vandel, og kan legge frem tilfredsstillende politiattest
 • kan jobbe i tråd med Frelsesarmeens kristne verdier (men trenger ikke å være kristne)

Les også:

Gabriel silverio u3 Wm Dy K Gsr Y unsplash kopi 002


Pride/Solid-opplæring

Forsterkede fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring (Parent Resources for Information, Development and Education). Vi har jevnlige kurs, hvor du vil få økt kunnskap om fosterhjemsarbeid og en mulighet til å vurdere om dette er aktuelt for deg/dere. Kursets temaer er:

 • å beskytte og oppdra barn
 • å møte barns utviklingsbehov og håndtere utviklingsforstyrrelser
 • å støtte opp relasjonene mellom barn og deres familier
 • å gi tilgang til trygge og utviklende relasjoner som tar sikte på å vare livet ut
 • å arbeide som medlem i et profesjonelt team
 • opplæring i vårt fagsyn og våre prosedyrer

Ta kontakt med oss for en prat og informasjon om kursdatoer.
Se kontaktinformasjon øverst

Gangen i barnevernsprosess
Dere er lett å komme i kontakt med, flinke veiledere, som virkelig bryr seg - og føler at man blir godt tatt vare på!
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019)

Lønn som fosterforelder

Det er lett å kvie seg for å snakke om lønn, penger og betingelser når det kommer til omsorg av sårbare barn og unge. Vi vet at det å være familiehjem er virkelig noe å leve for. Og vi vet også at du trenger noe å leve av.

Det er viktig for oss å få frem at en arbeider er sin lønn verdt. En av de voksne i familien blir midlertidig frikjøpt og jobber hjemmefra. Vi gir deg godtgjøring ut fra utdanning og erfaring. Fra 523.942 - 601.976 kroner per år (mellom 4,7 -5,4 G). Du får utgiftsdekning etter barnets alder. I tillegg får du godtgjøring til egen pensjon, samt medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

Les mer om lønn og arbeidsgodtgjørelser her

Hva kan du/dere forvente av oss?

Du får unik oppfølging med oss som din oppdragsgiver og samarbeidspartner:

 • vi gir fosterforeldre opplæring i forkant av plassering.
 • vi kartlegger fosterhjem for å matche opp mot barn/ungdom i vår målgruppe
 • vi bistår fosterforeldre med kompetanseheving tilpasset barnets/ungdommens ulike behov
 • hver familie får en fast fagkonsulent som gir faglig bistand og veiledning hver 14. dag, i utgangspunktet via hjemmebesøk.
 • vi arrangerer fagdager gjennom året med nøye utvalgte temaer
 • vi legger til rette for at fosterforeldre kan ta relevante kurs og videreutdanning
 • vi jobber for et godt samarbeidsklima, avklare roller og forventninger
 • vi tar ansvar for samhandling rundt barnet og fosterhjemmet
 • vi tar ansvar for jevnlig veiledning, oppfølging og akuttberedskap. Du har oss i ryggen hele tiden og tilbyr 24-timers tilgjengelighet så du skal slippe å bli stående alene når du trenger noen å snakke med.
 • vi tar ansvar for et godt planlagt og avtalt ettervern før barnet/ungdommen flytter ut
 • du får tilbud om avlasting. Dette er noe de fleste familiehjem har jevnlig.

I tillegg kan det være aktuelt med ekstern veiledning fra for eksempel BUP (barne- og ungdomspsykiatrien). Vi har også avtale med en ekstern psykolog, som benyttes i individuell og felles veiledning.

Vi får ukentlig inn forespørsler for barn som trenger et hjem
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen
Fosterforeldre

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer

Avlasting

Ved barn under 12 år vektlegger vi relasjonsarbeid, stabilisering og tilknytning til fosterhjemmet. I denne aldersgruppen er det som oftest mindre behov for avlastning enn hos barn over 12 år.

Det vil derfor for de fleste fosterhjem være tilstrekkelig med avlastning hver fjerde helg. Det vil derimot bli gjort en vurdering i hver enkelt sak, og i enkelte saker kan vi tilby avlastning hver 2. helg.

Disse kan være aktuelle å bruke som avlastning:

 • biologiske foreldre. Samværet med disse er ofte regulert gjennom vedtak i fylkesnemnda. Der det foreligger helgesamvær med disse hver 2. eller 4. helg vurderes ytterligere avlastning for hver enkelt sak.
 • øvrig nettverk. En del barn har besteforeldre, tanter, eldre søsken eller andre som kan fungere som avlastning, enten uformelt eller som betalt besøkshjem. Der disse finnes og er egnet, er dette ønskelig å prioritere.
 • besøkshjem. For de helgene som ikke lar seg dekke opp av de prioriterte avlastningsformene ønsker vi å benytte besøkshjem for barna. Disse blir rekruttert, opplært og fulgt opp av våre koordinatorer.
 • bruk av avlastningstiltak sammen med andre barn.

To-base fosterhjem

To fosterhjem deler på oppgavene og barnet bor hos to familier. Dette gjelder barn med ekstra store omsorgsbehov, eventuelt søsken. Barn kan ha så store smerteuttrykk at de ikke kan bo i fosterhjem pga den belastningen dette medfører for fosterfamiliene.

Det å kunne dele på omsorgsoppdraget og hindre at barn må vokse opp på institusjon, vurderer vi i enkelte tilfeller er til det beste for barnet.

Begge hjemmene godtgjøres 100 prosent selv om ikke barnet er i det enkelte hjemmet hele tiden. Hjemmene som velges ut til å være to-base fosterhjem kommer til ligge i nærheten av hverandre, fordi det må være kort reisevei til skole og nærmiljø. Dersom dere er to hjem som kjenner hverandre og som ønsker å gjøre dette sammen, så kan det også være en god løsning vi gjerne tar en prat om. Les mer om to-base fosterhjem

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er en støtte til de forsterkede fosterhjemmene med særlig tyngende omsorgsoppgaver.


Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet (eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine).

Det er et krav om at minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Les også: Slik jobber vi med familiehjem

Vi er opptatt av faglig kvalitet og mangfold

Vi drifter familiehjem på vegne av våre oppdragsgivere Bufetat og Oslo kommune. Vi som ideell aktør er ekstra opptatt av å få frem at eventuelt overskudd av driften går tilbake til virksomheten, slik at vi kan hjelpe enda flere barn og unge. Vi har erfaring med å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907, og har kjent for at vi setter faglig kvalitet høyt.

Vi setter nestekjærlighet og troverdighet høyt i vårt arbeid. Vi er stolte over verdigrunnlaget vårt. Du trenger ikke å ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være familiehjem via oss. Vi er opptatt av å ha et bredt mangfold blant våre fosterhjem. Fosterbarn er ulike som barn flest, og derfor trenger vi også et rikt mangfold av familiehjem. Vi trenger hjem med ulikt livssyn og tro, bakgrunn og etnisitet.

Se vår Facebook-side
Se vår Instagram-konto

Familiehjem prosess illustrasjon fosterhjem fosterbarn fosterforeldre frelsesarmeen
En liten gutt venter på et fosterhjem

«Møt» noen av våre fosterbarn

Mange barn leter etter deg som ønsker å ha stor betydning i deres liv. Kanskje lurer du på hvilken bakgrunn fosterbarn kan ha?

Les mer

KONTAKTINFO FOSTERHJEM OG BEREDSKAPSHJEM


Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd øst/sør

Anolitveien 7, Postboks 143, 1401 Ski
Mobil: 99 31 73 72

Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd. midt/nord/vest

Kjøpmannsgata 25, 7011 Trondheim
Mobil: 40 03 75 57

RELATERTE SAKER