Fosterforeldre og fosterbarn - fosterhjemsarbeid i Frelsesarmeen
Illustrasjonsfoto
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Fosterhjem og beredskapshjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar i mot barn og unge. Vi leter etter deg/dere som ønsker å ha en stor betydning i et barns liv.

Har du plass til en til? Ta kontakt med oss!


Fosterhjem

Alle våre fosterhjem er forsterket. Dette betyr at en av fosterforeldrene er hjemmeværende på heltid/deltid med lønn for å bedre kunne ivareta fosterbarnet. Dette er private hjem som tar i mot barn og unge som har så store utfordringer at et ordinært fosterhjem ikke vil kunne dekke deres behov. I mange tilfeller vil plassering i et forsterket fosterhjem erstatte institusjonsopphold.

Vi har et tett og nært samarbeid med fosterforeldre, med egne fosterhjemskoordinatorer som følger opp og gir individuell veiledning. Vi vil strekke oss langt for å ivareta barnet/ungdommen og fosterforeldrene for å gi varige og gode hjem for alle parter gjennom god og tett oppfølging. Vi er også opptatt av at alle våre fosterhjem får god opplæring i forkant av plassering. Vi bistår våre fosterforeldre med kompetanseheving, tilpasset barnets/ungdommens behov. Les mer om hva fosterforeldre kan forvente av oss lenger ned i teksten.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og går gjerne «den ekstra mila» for å gi et godt tilbud innenfor de rammene vi har.

Les også:
Ofte stilte spørsmål omkring det å være fosterforeldre

Kontakt oss gjerne!

Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 47 48 62 31, eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor - så kontakter vi deg.

Kontaktskjema

Dere er alltid tilgjengelige ved behov. Får gode råd når det stormer rundt oss. Dere gjør en fantastisk jobb.
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019)
Barne og familievern 66
Illustrasjonsfoto

Hvem kan bli fosterforeldre?

Vi har behov for flere fosterforeldre som kan tilby barn en trygg base. Vi ser etter følgende når vi velger våre fosterforeldre:

 • en stabil livssituasjon og alminnelig god helse
 • sosialt nettverk, en robusthet, og gjerne det lille ekstra
 • det er en fordel å ha erfaring med barn/unge. Noen ganger er sosialfaglig utdannelse viktig
 • du/dere må ha evnen til å være tålmodig, utholdende, raus og takle at alt ikke blir som planlagt
 • du/dere har et hjerte for barn/unge, særlig overfor de som har fått en tøff start på livet
 • gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet
 • god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest
 • må kunne jobbe i tråd med Frelsesarmeens kristne verdier (men trenger ikke å være kristne)

Vi rekrutterer fosterforeldre med et mangfold, spesielt med tanke på familiestrukturer, etnisitet og bakgrunn. En enslig kan også være et fosterhjem - men da er det ekstra viktig med et ekstra godt nettverk rundt seg.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Derfor kan man ha mange forskjellige typer familier. Alle må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse generelle krav.

Les også:


PRIDE-opplæring

Forsterkede fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring (Parent Resources for Information, Development and Education). Vi har jevnlige kurs, hvor du vil få økt kunnskap om fosterhjemsarbeid og en mulighet til å vurdere om dette er aktuelt for deg/dere. Kursets temaer er:

 • å beskytte og oppdra barn
 • å møte barns utviklingsbehov og håndtere utviklingsforstyrrelser
 • å støtte opp relasjonene mellom barn og deres familier
 • å gi tilgang til trygge og utviklende relasjoner som tar sikte på å vare livet ut
 • å arbeide som medlem i et profesjonelt team
 • opplæring i vårt fagsyn og våre prosedyrer

Ta kontakt med oss for en prat og informasjon om kursdatoer.
Se kontaktinformasjon øverst

Gangen i barnevernsprosess
Dere er lett å komme i kontakt med, flinke veiledere, som virkelig bryr seg - og føler at man blir godt tatt vare på!
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019)

Hva kan du/dere forvente av oss?

Fosterforeldre får bistand fra oss, hvor Frelsesarmeens fosterhjemskoordinator har følgende hovedoppgaver og ansvar:

 • gir fosterforeldre opplæring i forkant av plassering
 • kartlegger fosterhjem for å matche opp mot barn/ungdom i vår målgruppe
 • bistår fosterforeldre med kompetanseheving tilpasset barnets/ungdommens ulike behov
 • hver familie får en fast fagkonsulent som gir faglig bistand og veiledning hver 14. dag, i utgangspunktet via hjemmebesøk.
 • arrangerer fagdager gjennom året med nøye utvalgte temaer
 • legger til rette for at fosterforeldre kan ta relevante kurs og videreutdanning
 • jobber for et godt samarbeidsklima, avklare roller og forventninger
 • ansvar for samhandling rundt barnet og fosterhjemmet
 • ansvar for veiledning, oppfølging og akuttberedskap
 • ansvar for et godt planlagt og avtalt ettervern før barnet/ungdommen flytter ut

I tillegg kan det være aktuelt med ekstern veiledning fra f.eks. BUP (barne- og ungdomspsykiatrien). Vi har også avtale med en ekstern psykolog, som benyttes i individuell og felles veiledning.

Frelsesarmeen tilbyr 24 timers tilgjengelighet 365 dager i året.

Godtgjøring blir fastsatt etter relevant utdanning og erfaring. Fosterhjemmet vil få dekt utgifter (KS-satser) som mat, klær, sko, hygiene, sport, møbler, bolig/strøm, reisekostnader, telefon/mediabruk og bidrag til feriereise. Fosterhjemmet tilbys også pensjonsavtale.

Vi får ukentlig inn forespørsler for barn som trenger et hjem
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen
Fosterforeldre

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer

Avlasting

Ved barn under 12 år vektlegger vi relasjonsarbeid, stabilisering og tilknytning til fosterhjemmet. I denne aldersgruppen er det som oftest mindre behov for avlastning enn hos barn over 12 år.

Det vil derfor for de fleste fosterhjem være tilstrekkelig med avlastning hver fjerde helg. Det vil derimot bli gjort en vurdering i hver enkelt sak, og i enkelte saker kan vi tilby avlastning hver 2. helg.

Disse kan være aktuelle å bruke som avlastning:

 • biologiske foreldre. Samværet med disse er ofte regulert gjennom vedtak i fylkesnemnda. Der det foreligger helgesamvær med disse hver 2. eller 4. helg vurderes ytterligere avlastning for hver enkelt sak.
 • øvrig nettverk. En del barn har besteforeldre, tanter, eldre søsken eller andre som kan fungere som avlastning, enten uformelt eller som betalt besøkshjem. Der disse finnes og er egnet, er dette ønskelig å prioritere.
 • besøkshjem. For de helgene som ikke lar seg dekke opp av de prioriterte avlastningsformene ønsker vi å benytte besøkshjem for barna. Disse blir rekruttert, opplært og fulgt opp av våre koordinatorer.
 • bruk av avlastningstiltak sammen med andre barn.

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er en støtte til de forsterkede fosterhjemmene med særlig tyngende omsorgsoppgaver.


Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet (eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine).

Det er et krav om at minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Les også: Slik jobber vi med fosterhjem

En liten gutt venter på et fosterhjem

«Møt» noen av våre fosterbarn

Mange barn leter etter deg som ønsker å ha stor betydning i deres liv. Kanskje lurer du på hvilken bakgrunn fosterbarn kan ha?

Les mer
En gutt i tolvårsalderen står ute i snøen på gata. Han har hettegenser og åpen jakke. Han ser trist ut. Ser rett i kameraet. Bilder er brukt i forsterhjemsrekruttering.

Vil du jobbe hjemmefra på en meningsfull måte?

Har du et hjerte for barn og unge? Det er mange barn og ungdommer som venter på et godt hjem – kanskje det er nettopp deg de venter på?

Finn ut mer her

KONTAKTINFO FOSTERHJEM OG BEREDSKAPSHJEM


Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd øst/sør

Anolitveien 7, Postboks 143, 1401 Ski
Mobil: 993 17 372

Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd. midt/nord/vest

Kjøpmannsgata 25, 7011 Trondheim
Mobil: 400 37 557

RELATERTE SAKER