Frelsesarmeen3 nett

Vi i Frelsesarmeens barne- og familievern arbeider for å rekruttere fosterfamilier til barn som trenger forsterkede fosterhjem, også kalt familiehjem, hvor fostermor eller fosterfar er hjemme på heltid.

Dette fordi fosterbarna ofte har opplevd mye som de skulle gjerne ha sluppet å oppleve. De trenger en trygg voksenperson som er tilgjengelig og til stede, for å kunne «reparere» traumer og sår fra barndommen. Dette krever kjærlighet, tålmodighet og kunnskap fra en fosterforelder som har nok tid og overskudd til å være der for barnet.

Vi vet at det å være familiehjem er virkelig noe å leve for. Og vi vet også at du trenger noe å leve av. Her er hva vi kan tilby deg:

Jeremy thomas MPRXKHV WWU unsplash
Ill.foto

Seriøs arbeidsgiver

Frelsesarmeen er en ideell aktør, dette betyr at et evt. overskudd av driften går tilbake til virksomheten slik at vi kan hjelpe enda flere unge. Frelsesarmeen er ofte forbundet med å gå den «ekstra mila» for å utgjøre en forskjell for folk. Det er vi stolte av.

Vi er stolte av verdigrunnlaget vårt, men du trenger ikke å ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være fosterhjem hos oss. Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Du får jobbe i en organisasjon som setter nestekjærlighet og troverdighet høyt, og med solid erfaring i å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907.

Vi håper du blir med på laget vårt! Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Les mer om Frelsesarmeens familiehjemsarbeid

Annie Spratt Instagram verdiord4

Arbeidsgodtgjørelse og godtgjørelser

  • Arbeidsgodtgjørelse*. En voksen blir frikjøpt 100% fra sine jobbforpliktelser for å ta vare på barnet som flytter inn. Du har vanligvis rett på permisjon fra din ordinære arbeidsplass i 3 år når du tar på deg et fosterhjems oppdrag. Vi tilbyr den hjemmeværende fosterforelderen arbeidsgodtgjørelse («lønn») som per tiden er 523.942 - 601.976 kroner per år. (4,7 G - 5,4 G. Justeres etter Grunnbeløp 01.09. hvert år.) Arbeidsgodtgjørelse vurderes ut fra blant annet erfaring og utdanning.
  • Utgiftsdekningen er i forhold til alder og barnet behov (kr. 5600,- til 9000,- ) Skattefritt.
  • Barnetrygd. Etter ny lov om barnetrygd gjelder de samme regler for utbetaling og disponering av barnetrygd for fosterbarn, som for andre barn. Dette innebærer at du som fosterforelder får utbetalt barnetrygden. Utgiftsdekningen og barnetrygden skal dekke utgifter til mat- og forbruksvarer, klær, telefon, fritidsaktiviteter og reiser til fosterbarnet.
  • Pensjon. Arbeidsgodtgjørelsen du får som fosterforelder vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt. I tillegg får du 6 prosent ekstra tilskudd av oss til frivillig pensjonssparing.
  • Sykdom: Folketrygdloven gir frilansere**) rett til sykepenger. Etter Folketrygdloven § 8-38 har du rett til 100% sykepenger først fra 17. dag etter at sykemeldingen har startet. Frelsesarmeen dekker fra 1. dag og frem til 17. dag
  • Feriepenger: Du mottar arbeidsgodtgjøring i 12 mnd. i året, mens en vanlig arbeidstaker får arbeidsgodtgjøring i 11 mnd. og feriepenger i tillegg. (Familiehjem er frilansere, og dermed ikke rett til feriepenger.)
  • Annet: Gratis medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

*) Vi bruker ikke betegnelsen «lønn», men «arbeidsgodtgjørelse», som fungerer som lønn for deg som er fosterforelder.
**) Du defineres som frilanser iht. Folketrygdloven §1-9. Arbeidsforholdet er knyttet til det spesifikke oppdraget hjemmet tar på seg. Vi ser at for våre familiehjem blir avtalene fornyet år etter år for det samme barnet – så i praksis er det ofte veldig stabilt, men du må kunne leve med usikkerheten.

Kan jeg jobbe ved siden av å være forsterket fosterhjem?

For de fleste er det nok å være fosterhjem hos oss. Men i visse tilfeller kan du være i opptil 20% stilling utenom. Les også mer om vår to-base løsning hvor du deler fosterhjemsoppdraget med en annen familie med 100% lønn (godtgjøring).

Kan jeg få tilbake uføretrygden når oppdraget er over?

Ja, i samarbeid med NAV.


Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om hvordan det er å være fosterforelder? Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon

993 17 372 og 400 37 557

eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

Fosterforeldrene Torfinn og Bente

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer