Neonbrand 595599 unsplash
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner

Mangfold og tilpassede løsninger - variasjon i tid, sted og tilbud.

Vi kan tilby skreddersydde løsninger som samsvarer med det enkelte barns og familiens behov.

Vi tilpasser det som er best for Petter, Mohamed eller Ida og familien – det er dem vi er her for.

Noen har behov for institusjon, deretter fosterhjem. Noen bor i fosterhjem, men trenger institusjonsplass. Noen har behov for en liten avdeling, andre trenger et større fellesskap. For noen oppleves det godt å kunne bo på en gård, mens andre ønsker å bo mer urbant med nærhet til tilbud, aktiviteter eller familie og venner.

Vi har per nå utelukkende omsorgsplasseringer hos oss, det vil si plasseringer etter barnevernslovens paragraf 4-4 femte ledd, og 4-12. På noen avdelinger har vi også etter paragraf 4-6 akuttplasseringer, med tanke på langtidsplassering.

Viktige samarbeidspartnere
Frelsesarmeens barne- og familie vern samarbeider med ulike personer/aktører på ulike nivåer – som foreldre, BUP, Bufetat, skoler, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Vi jobber for å skape gode samarbeids vilkår og medvirkningsmuligheter.

Vi er til stede på mange plan samtidig, og jobber parallelt opp mot foreldre, nettverk og kommunale aktører. Vi legger bevisst vekt på de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i alle relasjoner. Dette anser vi som svært viktig for å kunne ivareta barnets/ungdommens behov på en helhetlig måte – på veien mot videre vekst og utvikling.

Vi har rammeavtaler med Bufdir og Oslo kommune. Enkeltkjøp benyttes når en institusjonsplass krever mer enn en rammeavtaleplass. På fosterhjemsområdet har vi rammeavtale med Oslo kommune. Bufdir benytter enkeltkjøp.